Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz

Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz

Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz konusu yargıtay kararları bilgi amaçlı aşağıda verilmiştir

Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz, 7 gün içerisinde ödeme emrini gönderen icra müdürlüğüne yapılır. Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz ilamsız icra takibi olduğundan dolayı ödeme emrine itiraz edilmesi ile icra takibi durur.

FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ YARGITAY KARARLARI

YARGITAY: FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZ 

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7874 Karar: 2014/11494 Karar Tarihi: 19.06.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASIFATURALARA DAYALI ALACAK NEDENİ İLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ – DAVACI VE DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNDE YER ALAN ALACAK TUTARININ BİRBİRİ İLE UYUMLU OLDUĞU VE TAKİBİN BU TUTAR ÜZERİNDEN YAPILDIĞI – DAVANIN KABULÜ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, icra yetkili olduğu, davacı ve davalının ticari defterlerinde yer alan alacak tutarının birbiri ile uyumlu olduğunu ve icra takibinin bu alacak tutarı üzerinden yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile takibin devamına ve alacağın % 20’si oranında inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş olması isabetlidir.

YARGITAY: FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZDA İSPAT

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11060 Karar: 2014/13251 Karar Tarihi: 10.09.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – YETKİ İTİRAZI – DAVACININ ALACAĞININ DAYANAĞI OLARAK İRSALİYELİ FATURALAR SUNDUĞU – TESLİM ALAN İMZASININ DAVALI YA DA ÇALIŞANLARINDAN BİRİNE AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı, alacağının dayanağı olarak irsaliyeli faturalar sunmuş olup bu irsaliyeli faturalar altında teslim alan imzası bulunmaktadır. O halde mahkemece, teslim alan imzasının davalı ya da çalışanlarından birine ait olup olmadığının tespiti gerekir.

YARGITAY: FATURAYA DAYALI İCRA TAKİBİNE İTİRAZDA İSPAT

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2013/5886 Karar: 2014/12276 Karar Tarihi: 27.06.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVA KONUSU FATURALAR DAVALI ADINA KESİLMİŞSE DE BU FATURALARIN TAKİPTEN ÖNCE DAVALIYA TEBLİĞ EDİLDİĞİNİN KANITLANAMADIĞI – AKDİ İLİŞKİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN SADECE FATURANIN TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASININ DA HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı tarafın davalı ile sözleşme ilişkisi bulunduğunu kanıtlayamadığı, davalının uçuş yaptığı sabit ise de taraf beyanları ve dosya kapsamına göre sözleşme ilişkisinin davacı ile dava dışı R…. Holding A.Ş. arasında kurulduğu, icra takibine itiraz de davalı ile birlikte R…. Holding A.Ş ve İzbel Pet. İnş. Ltd. Şti’ne karşı başlatıldığı, biletlerin şirket tarafından alındığı, dava konusu biletlerle davalının uçmuş olmasının onu sözleşme ilişkisinin tarafı haline getirmeyeceği, dava konusu faturalar davalı adına kesilmişse de bu faturaların takipten önce davalıya tebliğ edildiğinin kanıtlanamadığı, fatura tebliğ edilmiş olsa da davalı akdi ilişkinin tarafı olmadığından sadece faturanın tebliğ edilmiş olmasının da hukuki sonuç doğurmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

YARGITAY: FATURAYA DAYALI İCRA İNKAR TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6315 Karar: 2014/12632 Karar Tarihi: 01.07.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – DAVACI TARAFINDAN DAVALIYA KESİLEN FATURA BEDELLERİNDEN DAHA AZ TUTARDA ÖDEME YAPILDIĞI – İCRA TAKİP TARİHİNDEN İTİBAREN AVANS FAİZİ UYGULANDIĞI – KABUL EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLDİĞİ

ÖZET: Kesilen fatura bedelleri …. TL iken davacı tarafından davalıya … TL ödeme yapıldığı, davacının halen …. TL alacaklı bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile …. TL alacak yönünden itirazın iptaline, icra takip tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına, kabul edilen miktar üzerinden icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

 

8 SORULAR

 1. GÜL OSMAN dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. TUBA SAYGIN dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. FATMA KIZILKAYA dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. SANER AKYILDIZ dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. BELGİN ÜRETENER dedi ki:

  Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Faturaya Dayalı İcra Takibine İtiraz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri