Evrakta Sahtecilik Davaları

Evrakta Sahtecilik Davaları ve cezası nedir? Evrakta sahtecilik suçu Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bu suç genel manada ikiye ayrılmaktadır: Resmi evrakta sahtecilik suçu ve özel evrakta sahtecilik suçu. Evrakta sahtecilik davası, Türk Ceza Kanunu’nun Kamu Güvenine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçunun işlenebilmesi için 3 hal söz konusudur:

 1. Sahte resmi belge kullanmak
 2. Gerçek resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek
 3. Sahte bir resmi belge düzenlemek veya mevcut bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek

Bu 3 halde de resmi evrakta sahtecilik suçu söz konusu olacaktır. Özel belgede sahtecilik suçunda ise;

 1. Sahte olduğunu bilerek özel belge kullanma
 2. Gerçek bir özel belgeye başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek
 3. Özel bir belgeyi sahte olarak düzenlemek ve kullanmak

Bu şartlar söz konudur.

Evrakta Sahtecilik Davasında Taraflar:

Bu suçun mağduru her zaman için devlet olarak kabul edilmektedir. Bunun sebebi bu suçun işlenmesiyle beraber kamu itimadının zedelenmesidir. İşlenen suç nedeniyle zarara uğrayanlar ise suçtan zarar gören konumunda olacaktır. Evrakta sahtecilik dava dilekçesinde taraflar bu şekilde düzenlenecektir.

Evrakta Sahtecilik Suçunda Şikayet Süresi:

Hem resmi evrakta sahtecilik suçunda hem de özel belgede sahtecilik suçunda şikayet şarta bağlanmamıştır. Şikayetin şarta bağlanmadığı durumlarda süre de söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden bu suça dair şikayette herhangi bir süre şartına uyulması gerekmemektedir. Ancak dürüstlük gereğince 8-10 yıla kadar yapılması doğru olacaktır.

Evrakta Sahtecilikte İğfal Kabiliyeti:

Evrakta sahtecilik suçunun söz konusu olabilmesi için, hem özel belgede hem resmi evrakta aldatıcılığın iğfal kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Sahteciliğine sebebiyet veren değiştirmenin, düzenlenmenin ve benzer oynamaların, belgeye aldatıcılık özelliği vermesi gerekmektedir. Bu duruma iğfal kabiliyeti denir. Eğer ki belge, iğfal kabiliyeti taşımıyorsa, aldatıcılık suçunun işlendiğinden söz edilemez. Ayrıca belgenin hangi kurumlara ve kişilere sunulduğu da önemlidir. Bazı kurumların sunulan belgeleri resen araştırması gerekmektedir. Böyle hallerde hiç dikkat edilmeden alınan belgelerde kurum kusurlu bulunacaktır.

Suçun Nitelikli Halleri:

Resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli halleri de Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Evrakta sahtecilik dava sonuçlarına, suçun nitelikli olup olmaması da yansımaktadır. Evrakta sahtecilik suçunun nitelikli halleri arasında şunlar vardır:

 1. Kamu görevlisinin resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi, kullanması
 2. Belgenin, sahteciliği ispatlanıncaya kadar geçerli olan belgelerden olması

İkinci halde belirtilmiş olunan nitelikli hal, resmi kurumlar nezdinde tam güvenilirliğe sahip olan belgeler olması durumunda geçerli olacaktır.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası:

Evrakta sahtecilik suçunun cezası, söz konusu evrakın resmi ya da özel belge oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda işlenen suçun nitelikli olup olmaması da verilen cezada önem arz etmektedir. Türk Ceza Kanununun 204.maddesinde ve devamında bu durum ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Evrakta Sahtecilik Davaları

Dolandırıcılık suçlarının başında evrakta sahtecilik  davaları gelmektedir. Evrakta sahtecilik davaları dava konusu bünyesinde pek çok kategori yer almaktadır. Bunlar arasına sahte nüfus kağıdı, pasaport ve benzeri evraklar girdiği gibi, daha başka resmi belgelerde yapılan usulsüzlükler de söz konusu olmaktadır.

Evrakta sahtecilik ya mevcut belgede değişiklik yapılarak ya da sıfırdan bir sahte belge hazırlamak suretiyle yapılır.

765 sayılı kanunda yapılan değişiklikle evrakta sahtecilik konusu sadeleştirilmiştir. 5237 sayılı yeni kanunda böylece nüfus, pasaport, ilmühaber gibi belgelerde yapılan sahtecilikler de bu resmi belgede sahtecilik kategorisine dahil edilmiştir. Eski kanunda bu tip sahteciliğin cezası çok daha azken, yeni kanunla birlikte diğer resmi belgelerle bir değerlendirildiğinden cezası çok daha yüksek olmaktadır. Böylece kanuna göre bir sadelik kazandırılmıştır, anlaşılması kolaylaşmıştır ve davaların çok daha kolay görülmesi sağlanmıştır. Ayrıca yaşanılabilecek karışıklıkların da önüne geçilmiştir.

Evrakta sahtecilik davaları konusundan suçunun cezası 2 ila 5 yıl hapis cezası arasında değişmektedir. Ancak, resmi belgede yapılan sahteciliğin cezası diğer belgelere göre çok daha ağırdır. Eğer bu belgeyi yetkili biri hazırlıyorsa ceza daha yüksektir. Bu durumda ilgili görevlinin görevini kötüye kullanması durumu söz konusudur. Böyle bir durumda 3 ila 8 yıl arasında bir ceza söz konusudur. Ancak bu bele sahteliği ispat edilinceye kadar yürürlükte kalacaksa ceza verilen cezanın yarısı kadar daha arttırılır.

Evrakta sahtecilik davaları da  biri yani devlet memurun işlediği suçta 204. Maddenin 2. Fıkrasına göre değerlendirme yapılacaktır. Bu maddenin söz konusu olabilmesi için suçu işleyenin memur ve düzenlediği sahte evrak da kendi görev alanıyla ilgili olması gerekmektedir.

Eski kanunda belgenin resmi olması cezanın daha yüksek olmasına neden olurken, yeni kanunda bu özellik tamamen kaldırılmış, özel ve resmi belgeler aynı değerde incelenmeye başlanmıştır.

Kamuda evrakta sahtecilik davaları konusunda çok ince çizgiler söz konusudur. Örneğin eğer bir memur sahte belge hazırlayıp herhangi bir bireyle suç ortaklığı yaparsa, kendi suçunun yanında bireyin suçunu da yüklenmiş olur. Ama memur durumdan habersiz bir şekilde sahtekarlığa alet oluyorsa bu durumda memur değil birey suçludur.

Evrakta sahtecilik davaları bir diğer konu sahte belgenin kullanımıyla ilgilidir. Bu durumda belgenin kim tarafından düzenlendiği değil, kimin tarafından kullanıldığı önemlidir. Ancak bu konuda önemli başka bir detay, belgeyi kullananın o belgenin sahte olduğunu bilmesidir. Şayet o belgenin sahteliğinden habersizse suça dahil değildir. Bu konuda kişi belgenin sahteliği konusunda bilgisi olmadığını kanıtlamak zorundadır.

Herhangi bir resmi belgenin ortadan kaldırılması ya da kullanılamaz hale getirilmesi de bu evrakta sahtecilik davaları kapsamı dahilinde değerlendirilmektedir. Bu durum hem özel, hem de resmi belgeler için geçerlidir. Bunun yanında resmi belge düzenlemekle devlet yetkilisine yanlış beyanda bulunmak da bu kategoride bir suçtur. Bu suç yeni TCK’nın 206. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun “suç” olarak kabul edilebilmesi için bildirim yanlış olduğunun kanıtlanabilmesi gerekmektedir. Suç unsurunun niteliğine göre cezai durumlar değişmektedir.

Evrakta sahtecilik davaları da belge sahteciliğinin diğer suçlarla da ilişkili olduğu durumlar olabilmektedir. Bunlardan biri görevi kötüye kullanmaktır. Bu durumda eğer düzenlenen o resmi belde suç teşkil etmese bile memur görevini kötüye kullanmış olacaktır. Aynı konu çerçevesinde güveni kötüye kullanma suçu da işlenmektedir. Çünkü devlet memurlarının hazırladıkları evraklara güvenilmesi gerekmektedir. Evrak sahte ise bu koşul da etkili olmaktadır.

Evrakta sahtecilik davaları da kaçakçılıkla ilişki durumlarda da sahte evrak hazırlanabilmektedir. Böyle bir durumda sahte evrak suçunun cezası bir kat daha artırılarak verilir. Bu tarz suçlar daha çok gümrük kapılarında ortaya çıkmaktadır.

 

10 SORULAR

 1. NAZİRE UZUN dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. GÜLAY NURLU dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. TUNGA KIRIMLIOĞLU dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. VAHİDE ALİAĞAOĞLU dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 7. YÜSRA CAVALI dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. TAHİR ÇAKMAK dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 9. UMMUHAN KÜÇÜK dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 10. İLKER AKSU dedi ki:

  Evrakta Sahtecilik Davaları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri