Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka

Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafakası Nedir? Evlilik dışı doğan çocuğun hakları babanın çocuğu tanıyıp tanımamasına göre değişiklik gösterecektir. Tanıma tek taraflı bir işlemdir. Tanıma aynı zamanda şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan da sayılmaktadır. Evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması durumunda, çocuğun sahip olduğu haklar değişmeksizin ileri sürülebilecektir. Bunun için babalık davası açılması, tanıma gibi yollar öngörülmüştür. Tanımanın yapılması belli şartlara ve süreçlere tabi kılınmıştır.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması:

Evlilik dışı olan bir çocuğun tanınması aşamalar, baba tarafından takip edilmelidir. Bunun için öncelikle babanın biyolojik baba sıfatını taşıması gerekir. Baba nüfus müdürlüklerine, mahkemeye notere veya konsolosluğa başvuru yapabilir. Bu başvurunun yazılı olması gerekmektedir. İstisnai olarak, resmi bir senet ya da vasiyetname ile de çocuğun tanınması mümkündür. Tanıma talebi sonucunda düzenlenen senetler tescil edilmeden cumhuriyet savcılığına gönderilir. Başka biriyle soy bağı ilişkisi bulunmayan çocuğun, nüfus müdürlüğüne bildirimi yapılır. Nüfus memuru da bunun üzerine gerekli kişilere bildirimde bulunur.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Başka Biriyle Soy Bağının Bulunması:

Evlilik dışı doğan bir çocuğun soy bağı, başka bir erkeğe bağlanmış olabilir. Bu durumda öncelikle bu bağın kaldırılması gerekir. Tanıma kararları da, soy bağının reddi de mahkeme kararları sonucunda kesin hüküm teşkil eder. En önemli konu ise, bir kararın alınmasının diğer karara bağlı olmasındandır. Başka bir erkeğe bağlı soy bağı varsa, aynı anda tanıma işleminin yapılması da söz konusu olmayacaktır.

Evlilik Dışı Çocuğun Hiçbir Kütüğe Bağlı Olmaması Durumu:

Evlilik dışında doğan çocuğun hiçbir aile kütüğüne balı olmaması durumu da söz konusu olabilir. Böyle hallerde öncelikle doğum formu düzenlenmelidir. Çocuk soyadını babasından alır ve baba hanesine tescil yapılır. Bazı hallerde ise çocuk, annenin bekarlık hanesine kayıtlıdır. Bu durumda bekarlık hanesindeki kayıt silinecektir. Bu işlemlere dair her türlü tanıma senedi aile kütüğüne işlenir. Tanıma işlemlerinin yanı sıra, tanımanın hata, hile, aldatma, yanılma gibi hallerle kurulduğu iddia edilirse, tanımanın iptali davası açılması da mümkündür. Bu davayı açma hakkı, 1 yıllık süreye bağlıdır. 1 yıllık sürenin işlemesi, iptal hakkının öğrenilmesiyle beraber söz konusu olacaktır.

Babalık Davası Ve Diğer Alacaklar:

Tanıma yoluna gitmeyen babalara karşı, babalık davası açılması da mümkündür. Babalık davası sonucunda, mahkeme tarafından soy bağı belirlenecektir. Tüm bu işlemlerin sebebi, çocuğun nafaka, velayet, tazminat gibi haklarını kaybetmemesi içindir. Babalık davasıyla birlikte yoksulluk nafakası alınamasa bile iştirak nafakası almak mümkün olacaktır. Evlilik dışı doğan çocuğun nafaka hakkı da bu şekilde tayin edilecektir. Babalık davası sonucunda, birçok masraf kaleminin talep edilmesi de mümkündür. Doğum masrafları, geçim giderleri buna en büyük örnektir. Bu sayede çocuk evlilik dışı doğmuş olsa da baba ile soy bağı kurulacak ve haklar talep edilebilecektir.

Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka

1.EVLİLİK DIŞI OLAN ÇOCUĞUN VELAYETİ

Resmi bir evlilik yapılmadan, evlilik dışı olan çocuğun velayeti hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 337. maddesinde yer alan “Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir”. Babanın nüfus müdürlüğünde çocuğu tanıması kimlikte kendi soyadını vermesi, çocuğun velayetinin anneye ait olduğu değiştirmez.  Evlilik birliği dışında doğan çocuğun doğumdan itibaren derhal yasal bir temsilciye sahip olması, çocuğun yüksek yararı gereğidir. Evlilik dışı çocuğun velayetinin doğrudan anneye verilmesi, istisnai durumlarda velayetin babaya verilmesi veya vasi atanmasının nedeni, soy bağı ilişkisinin kolaylıkla kurulması, anne ve çocuk arasındaki özel biyolojik ve ruhsal bağın varlığı olup, bu husus yasa koyucunun takdir alanı içindedir.

2.EVLİLİK DIŞI OLAN ÇOCUĞA NAFAKA

Evlilik dışı olan çocuğa nafaka talep etmek için, yani annenin, babadan nafaka isteyebilmesi için, baba ile çocuklar arasında soy bağının kurulmuş olması gerekir. Çocuğun baba ile aradaki soybağı babanın anayla evlenmesi, tanıma veya hakim kararı ile gerçekleşir.

3.EVLİLİK DIŞI OLAN ÇOCUK VE TAZMİNAT

Evlilik Dışı Olan Çocukdan dolayı, anne, babalık davası açarken aynı dava ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından giderlerin karşılanmasını isteyebilir: Bu giderler, Doğum giderleri, Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler olarak sıralayabiliriz.

Evlilik Dışı Olan Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir. Ana, baba ve mirasçılarına Borçlar Kanunu hükümlerine göre ayrıca manevi tazminat isteminde bulunabilir.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN TANINMASI DAVASI

BABALIK DAVASI

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması ve babalık davası aile mahkemesine müracaat edilerek dava açılabilir  Babalık davasında çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk dava açarak isteyebilir. Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması ve babalık davası, babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

Evlilik Dışı Birliktelikte Tazminat

Kişilik hakkı, kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir. Tekniğin gelişimi ve yaşam koşullarına göre belirlenmiş varlıkların, açıklananlarla çerçevelenmesini, davaya konu olayın bu çerçeve dışında kalmasına göre manevi tazminat isteği reddedilmelidir.(YHGK. 1997/4-690 E. 1997/893 K.)

Aile hayatı, örneğin çocukların eğitimi çerçevesinde, yalnızca sosyal, ahlaki ya da kültürel ilişkileri kapsamaz; maddi türden menfaatleri de kapsar. Ek olarak, bir ilişkinin aile hayatı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar verirken, çiftin beraber yaşaması, ilişkilerinin süresi ve çocukları olup olmadığı gibi birkaç etken önemlidir.(YHGK. 2014/10-184 E. 2015/554 K.)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde uygulamasında resmi kayıt olmasa da kan bağı oluşmasını aile olarak kabul etmektedir.

13 SORULAR

 1. CİHAN DOĞANOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. İLAYDA KARACAKALE dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. NURÇİN TUNÇER dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. SEDANUR MEMİŞOĞLU dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 7. SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 8. CEVDET EĞİLMEZ dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 9. HÜSNÜ SAMSI dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 10. YİĞİT SEZGİNER dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 11. AYSUN ÖZDER dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 12. ALP ARMAĞAN dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  Evlilik Dışı Olan Çocuğun Velayet Tazminat Nafaka Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri