Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı

Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı

Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı aşağıda bilgi amaçlı olarak verilmiştir.

  YARGITAY KARARI DOSYA MASRAFI İADESİ

 • T. C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12670 Karar: 2014/12700 Karar Tarihi: 21.04.2014
 • ALACAK DAVASI – YENİDEN YAPILANDIRMA VE KREDİ KULLANDIRMA MASRAFI OLARAK TAHSİL EDİLEN BEDEL – EKSPERTİZ ÜCRETİ ADI ALTINDA ALINAN MASRAFIN TÜMÜ YÖNÜNDEN İADESİ GEREKİRKEN KISMEN İADESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda her ne kadar ekspertiz işlemi nedeni ile davalı banka tarafından değerleme şirketine ödediği tutara ilişkin bir ispatlayıcı belgenin dosyaya sunulmadığı ancak davalı bankaca … TL ekspertiz ücretinin zorunlu masraf olarak alındığının kabulünün zorunlu olduğu belirtilmiş ise de, Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı banka tarafından bir değerleme şirketine ya da dava dışı herhangi bir firmaya ekspertiz işlemine ilişkin olarak ödenen tutara ilişkin ispatlayıcı bir belgenin dosyaya sunulmadığı anlaşılmış olmakla, ekspertiz ücreti adı altında alınan masrafın tümü yönünden iadeye karar verilmesi gerekirken, kısmen iadesine karar verilmiş olması da usul ve yasaya aykırıdır ve bozmayı gerektirir

  YARGITAY KARARI DOSYA MASRAFI İADESİ

 • T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/25741 Karar: 2013/30380 Karar Tarihi: 05.12.2013
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – BANKANIN ANCAK DAVAYA KONU KREDİNİN VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLECEĞİ – KREDİNİN KULLANILMASI İÇİN ZORUNLU MASRAFLARIN NELER OLDUĞUNUN TESPİTİ – EKSİK İNCELEME.
 • ÖZET: Olayda davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, belirtilen açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

.

5 SORULAR

 1. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı Davayı açma şartları nelerdir..

 2. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. ÖZLEM TOPÇUOĞLU dedi ki:

  Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. ESRA TUTAR dedi ki:

  Dosya Masrafı İadesi Yargıtay Kararı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri