Dava Nasıl Açılır

Dava Nasıl Açılır? Dava açma eylemi, hukuksal anlamda kişilerin haklarını korumaları için yetkili mahkemelere başvurarak karşı tarafın aleyhine olacak şekilde yargı önünde hak talep edebilmesi olarak ifade edilir. Bir davanın açılması için belli prosedürlerin ve adımların uygulanması gerekir. Bunun için dava açmak isteyen kişiler, işinde uzman avukatlarla beraber davanın nasıl açılması gerektiğini ve açılan davanın takip sürecinin nasıl işlendiğini öğrenerek daha kesin ve doğru bilgiler elde edebilir.

Dava Nasıl Açılır, Davada Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Görevli ve yetkili mahkemelerinin tespit işlemi, açılan davaların nerede görüleceği ile ilgili bilgileri edinmek için oldukça önemlidir. Çünkü kişiler, yetkili ve görevli mahkemelerde davanın açılması için müracaatta bulunmayıp başka mahkemelere başvuruda bulunurlarsa açılan dava dilekçesi reddedilir. Ayrıca dava dilekçesinde yazılması gereken mahkeme adında da kişilerin dava için görevlendirilen mahkemenin adını doğru bir şekilde yazmaları gerekir. Eğer doğru mahkeme adı yazılmazsa dava dilekçesinin kabulü gerçekleşmez ve kişiler davalarını açamaz.

Adliyedeki İşlemler Nelerdir?

Bir davanın açılması için belli adımların uygulanması gerekilir. Aşağıda davanın açılması için yetkili ve görevli adliyelere gidildiği zaman yapılacak işlemler ile ilgili bilgiler sırasıyla yer alır:

 • Dava açmak için adliyeye giden kişilerin ilk önce adliyede tevzi sırası alması gerekir.
 • Sıranın gelmesi durumunda dava dosyası yetkililere verilerek dosyada yer alan bilgilere göre gider avansı ve harçları kapsayan ücretler ödenir.
 • Talep edilen ücretler vezneye gidilerek ödendikten sonra dava dosyası görevli memura iletilir.
 • Teslim edilen dosyaları memur, sisteme kayıtlarını yaparak dosyanın hakim şerhini yazıp tarih koyarak dosyayı imzalar.
 • Memur tarafından imzalanan dosya, mahkeme kalemine veya yazı işlerine gönderilerek dava esas defterine dosyanın kaydı yapılır.
 • Dava dosyası, davanın esas defterine kayıt edildikten sonra davanın açılması kesinleşir.
 • Davanın açılması işlemi gerçekleştikten sonra davanın ne üzerine açıldığına dair bilgilendirmeler çağrı kâğıdı gönderilerek yapılır.

Dava Dilekçesi

Dava açmak isteyen kişilerin dava dilekçesinde yazmaları gereken konular vardır. Kişiler, dava dilekçesini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurdukları zaman dava açılması için yetkili ve görevli mahkemelere müracaatta bulunabilir. Aşağıda dava açmak isteyen kişilerin dava dilekçelerini hazırlarken dikkat etmesi gereken noktalar verilir:

 • Kişiler, dava dilekçesini hazırlarken dava dilekçesinin en başına mahkeme adını yazması gerekir.
 • Kişilerin yazacakları mahkeme adı dava için görevlendirilen mahkeme adı olmalıdır.
 • Bunun dışında dava dilekçesinde davacının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri; varsa vekilinin adı, soyadı, adresi ve davalının adı, soyadı, adres bilgileri eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
 • Bununla beraber dava konusu, dava konusuna ilişkin açıklamalar, deliller, hukuki sebepler, talepler dava dilekçesinde bulunmalıdır.
 • Dava dilekçesini kişiler, eksiksiz ve doğru bir şekilde yazdıktan sonra davacı ve varsa vekili tarafından imzalanır.

Dava Nasıl Açılır?

Dava dilekçesi usulüne uygun olarak hazırlnadıktan sonra dilekçe en üste olacak şekilde, diğer delil ve ekler dilekçedeki sıraya göre alt alta gelecek şekilde “Telli mahkeme dosyasına”  konur. Telli mahkeme dosyası adliyelerde ve baro kalemlerinde ücret karşılığı satılmaktadır. Ancak, dosya düzenlenirken şu sıraya dikkat edilir:

Önce dava dilekçesinin 1’inci nüshası, sonra da dâvâlı sayısı kadar nüsha ile varsa diğer belgeler ve ekler konur.

Dava dilekçesi hazırlanmış ve Telli mahkeme dosyasına koyulmuş dava dosyası, davayı açılacak adliyeye gelinerek Tevzi bürosuna müracaat edilir. Mahkeme tevzi bürosunda görevliler dava dosyanızı alarak gerekli kayıtlarınız yapılarak, program üzerinden ve dava dilekçenizdeki deliller bölümünde ki talebe göre (tanık, bilirkişi, keşif v.b) masraf  harç hesaplanarak bir belge verilir. Bu belge ile birlikte Mahkeme veznelerine gidilirek açmış olduğunuz davanın harç ve masraflarının yatırılması gerekmektedir. Masraflar yatırıldıktan sonra makbuzlar ve dava dosyası Mahkeme tevzi bürosuna teslim edilir.

Tevzi bürosunda bulunan dava dosyanız oradaki görevliler tarafından hangi mahkemeye dava açılmış ise o mahkemeye ilgili görevlilere teslim edilir. Dava dosyanız görevli kişilerce İlgili Mahkemenin Hâkimine götürülür.

Hâkim, “ (Kaydı Kaleme)” şerhini yazar, tarih koyar ve imzalar. Bu işlemden sonra dosya “Mahkeme Kalemi” ne götürülür. Hâkim yoksa Yazı işleri Müdürüne götürülüp havale ettirilir.

Harç daha önce vezneden yatırdığından dolayı, dosya Yazı işleri Müdürüne verilir. O da, “Dâvâ Esas Defteri” ne kaydeder.

Davanın, deftere kaydedildiği tarih veya  Bilgisayar kullanılan adliyelerde, dava dilekçesinin Tevzi Bürosu bilgisayarlarına kaydedildiği tarih dâvânın açıldığı tarih sayılır.

Dava dosyası sıra ile incelenerek davanın görülmesine geçilir. Dava dosyasının ilk aşamaları tamamladıktan sonra  ilgili kişilere , “Davetiye (Çağrı Belgesi)” gönderilir.. Üzerinde; davanın hangi Mahkeme’de görüleceği, dosya numarası, dava, duruşma günü ve saati yazılıdır.

Duruşma günü, belirtilen saatte Duruşma ’ya gidilir.

Dava Nasıl Açılır – Dilekçe Nasıl Yazılır

Herangibi bir mahkemede dava açılması için, dava ile ilgili dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava nasıl açılır soruna muhatap olan kişilerin yapacağı en doğru adım iyi bir dava dilekçesi hazırlanmasıdır. Dava dilekçesinin hazırlanması delil ve hukuki sebebplere dayandırılması önemlidir. Bu konuda dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği veya hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.

Dava dilekçesi yazılırken örnek lerden yararlanabilirsiniz. Ancak dava konusu ve dava çeşidi farklılık göstereceğinden örnekler sizi yanıltabilir. Bu konuda Dâvâ dilekçesinde genel olarak nelerin bulunması gerektiği HUMK. M: 179’da belirtilmiştir: Dava dilekçesinde bulunması gereken genel başlıklar şunlardır.

Tarafların ve varsa kanunî temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,

Açık bir şekilde dâvâ konusu,

Dâvâcının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,

Hukukî sebeplerin özeti,

Açık bir şekilde iddia ve savunma,

Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği,

Dâvâcının veya varsa kanunî temsilcisi yahut vekilinin imzası.

Dâvâcı 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyadı ve adresleri yazılır ve hepsi tarafından imzalanır.

DAVA DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Dava dilekçesi hazırlanırken dâvâlı 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyadı ve adresleri yazılır.

Adlî tatilde de dâvâ açılabilir (HUMK. M:176).

Dâvâlının adresi bilinmiyorsa, adresi yazılmaz. Bu durumda, dâvâ dilekçesi dâvâlıya “İlânen Tebligat Yolu” ile tebliğ edilir.

Dâvâ küçüğe veya mahcura (ehliyeti olmayan kişiye) karşı açılıyorsa, dâvâlı taraf olarak, küçüğün veya mahcurun kanunî temsilcisinin ad, soyadı ve adresi yazılır.

Dâvâ dilekçesi umumi vekile tebliğ edilmez.

Dâvâ dilekçesi Dâvâlı sayısından 2 nüsha fazla yazılır.1 nüshası saklanır; diğerleri Mahkemeye verilir.

23 SORULAR

 1. RAİF MERMER dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. HAYRİYE ALTUNSU dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. GÜNEY BALEVİ dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. SEDA TANIŞIK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. HİKMET BULUT dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. CUMHUR AÇIL dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 8. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 9. GAMZEGÜL HARMANBAŞI dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. SİNAN OKTAY dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 11. EMİRHAN KIZILCA dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 12. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. BURÇE ÇAKIROGLU dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 15. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 16. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 17. SEHER DOKUYANOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 18. ALPER MASAT dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 19. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 20. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 21. BUSE BORLU dedi ki:

  Dava Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 22. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Dava Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 23. NİHAL KALE dedi ki:

  Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. (Pascal)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri