DAVA NASIL AÇILIR

 • Dava dilekçesi usulüne uygun olarak hazırlnadıktan sonra dilekçe en üste olacak şekilde, diğer delil ve ekler dilekçedeki sıraya göre alt alta gelecek şekilde “Telli mahkeme dosyasına”  konur. Telli mahkeme dosyası adliyelerde ve baro kalemlerinde ücret karşılığı satılmaktadır. Ancak, dosya düzenlenirken şu sıraya dikkat edilir:
 1. Önce dava dilekçesinin 1’inci nüshası, sonra da dâvâlı sayısı kadar nüsha ile varsa diğer belgeler ve ekler konur.
 2. Dava dilekçesi hazırlanmış ve Telli mahkeme dosyasına koyulmuş dava dosyası, davayı açılacak adliyeye gelinerek Tevzi bürosuna müracaat edilir. Mahkeme tevzi bürosunda görevliler dava dosyanızı alarak gerekli kayıtlarınız yapılarak, program üzerinden ve dava dilekçenizdeki deliller bölümünde ki talebe göre (tanık, bilirkişi, keşif v.b) masraf  harç hesaplanarak bir belge verilir. Bu belge ile birlikte Mahkeme veznelerine gidilirek açmış olduğunuz davanın harç ve masraflarının yatırılması gerekmektedir. Masraflar yatırıldıktan sonra makbuzlar ve dava dosyası Mahkeme tevzi bürosuna teslim edilir.
 3.  Tevzi bürosunda bulunan dava dosyanız oradaki görevliler tarafından hangi mahkemeye dava açılmış ise o mahkemeye ilgili görevlilere teslim edilir. Dava dosyanız görevli kişilerce İlgili Mahkemenin Hâkimine götürülür.
 4. Hâkim, “ (Kaydı Kaleme)” şerhini yazar, tarih koyar ve imzalar. Bu işlemden sonra dosya “Mahkeme Kalemi” ne götürülür. Hâkim yoksa Yazı işleri Müdürüne götürülüp havale ettirilir.
 5. Harç daha önce vezneden yatırdığından dolayı, dosya Yazı işleri Müdürüne verilir. O da, “Dâvâ Esas Defteri” ne kaydeder.
 6. Davanın, deftere kaydedildiği tarih veya  Bilgisayar kullanılan adliyelerde, dava dilekçesinin Tevzi Bürosu bilgisayarlarına kaydedildiği tarih dâvânın açıldığı tarih sayılır.
 7. Dava dosyası sıra ile incelenerek davanın görülmesine geçilir. Dava dosyasının ilk aşamaları tamamladıktan sonra  ilgili kişilere , “Davetiye (Çağrı Belgesi)” gönderilir.. Üzerinde; davanın hangi Mahkeme’de görüleceği, dosya numarası, dava, duruşma günü ve saati yazılıdır.
 8. Duruşma günü, belirtilen saatte Duruşma ’ya gidilir.

Dava Nasıl Açılır – Dilekçe Nasıl Yazılır

 • Herangibi bir mahkemede dava açılması için, dava ile ilgili dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava nasıl açılır soruna muhatap olan kişilerin yapacağı en doğru adım iyi bir dava dilekçesi hazırlanmasıdır. Dava dilekçesinin hazırlanması delil ve hukuki sebebplere dayandırılması önemlidir. Bu konuda dava dilekçesi hazırlanırken avukat desteği veya hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.
 • Dava dilekçesi yazılırken örnek lerden yararlanabilirsiniz. Ancak dava konusu ve dava çeşidi farklılık göstereceğinden örnekler sizi yanıltabilir. Bu konuda Dâvâ dilekçesinde genel olarak nelerin bulunması gerektiği HUMK. M: 179’da belirtilmiştir: Dava dilekçesinde bulunması gereken genel başlıklar şunlardır.
 1. Tarafların ve varsa kanunî temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
 2. Açık bir şekilde dâvâ konusu,
 3. Dâvâcının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu,
 4. Hukukî sebeplerin özeti,
 5. Açık bir şekilde iddia ve savunma,
 6. Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği,
 7. Dâvâcının veya varsa kanunî temsilcisi yahut vekilinin imzası.
 8. Dâvâcı 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyadı ve adresleri yazılır ve hepsi tarafından imzalanır.

DAVA DİLEKÇESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Dava dilekçesi hazırlanırken dâvâlı 1’den fazla ise, hepsinin ad, soyadı ve adresleri yazılır.
 • Adlî tatilde de dâvâ açılabilir (HUMK. M:176).
 • Dâvâlının adresi bilinmiyorsa, adresi yazılmaz. Bu durumda, dâvâ dilekçesi dâvâlıya “İlânen Tebligat Yolu” ile tebliğ edilir.
 • Dâvâ küçüğe veya mahcura (ehliyeti olmayan kişiye) karşı açılıyorsa, dâvâlı taraf olarak, küçüğün veya mahcurun kanunî temsilcisinin ad, soyadı ve adresi yazılır.
 • Dâvâ dilekçesi umumi vekile tebliğ edilmez.
 • Dâvâ dilekçesi Dâvâlı sayısından 2 nüsha fazla yazılır.1 nüshası saklanır; diğerleri Mahkemeye verilir.