Cezada Yaş İndirimi

Ceza Hukukunda Cezada Yaş İndirimi Nedir? Cezada yaş indirimi, yasalar doğrultusunda uygulamaya geçirilir. Çocuk yaşta suça karışmış olan vatandaşların, yaşlarının durumlarına göre alacakları cezalar düşürülerek çocuklara cezai işlemler uygulanır.

Çocuk yaşta işlenen suçlardan dolayı çocukların cezalarının düşürülmesindeki en büyük etken çocukların suçu işlerken bilinçli bir şekilde yapmamış olmalarıdır. Çünkü küçük yaştaki bir çocuk suç işlemişse, yaşın verdiği algılamalarının doğrultusunda o suçu kendi iradeleri dışında işlediği açık bir şekilde gözle görülür.

Bu durumda çocukların zorla veya bilinçdışında işlemiş oldukları suçlarda cezalarının indirilmesi yasa olarak en doğru verilen bir karardır. Bu yüzden yasalar doğrultusunda işlenen suçların yaşlara göre ceza oranları belirlenir.

Çocuklar Hangi Cezayı Alır?

Çocukların işledikleri suçlar yaşlarına göre yasalar doğrultusunda belirlenir. Özellikle 12 yaşından küçük olan çocukların işlemiş oldukları suçtan dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Çünkü 12 yaşından küçük olan çocuklar, işledikleri suçları bilinçli bir şekilde yapmadıklarından dolayı algılama seviyelerine bakılarak 12 yaşından küçük çocuklara ceza verilmez. Fakat 12 ve 15 yaş arasındaki çocukların işlemiş oldukları suçlar, yaşın verdiği irade doğrultusunda gerçekleştiği için bu yaş aralıklarında herhangi bir suça karışmış çocuklara çocuk mahkemeleri tarafından belli sürelerde hapis cezası verilir. Bu cezalar çocuk statüsünde olmalarından dolayı indirilerek verilir. 15 ve 18 yaş arasındaki çocukların işledikleri cezalar yasal olarak daha ağır bir seviyede görüldüğü için bu yaş aralıklarında işlenen suçların cezaları da o derece ağır olur. Fakat bu cezalarda 15 ve 18 yaş arasındaki çocuklar da indirim alabilir.

Engellilik Durumu

Bazı engellilik durumlarında çocukların işledikleri suçlar, yasalar tarafından cezai işlemlere tabii tutulmaz. 15 yaşından küçük olan engelli çocukların işledikleri herhangi bir suçtan dolayı alacakları ceza hiçbir şekilde yoktur. Çünkü çocukların hem engelli olmasından dolayı yaptıkları davranışlarının farkına varamaması hem de yaşlarının 15’in altında olması sonucunda yasal olarak bu çocuklara hiçbir şekilde yargılama işlemi yapılamaz.

15 ile 18 yaşında olan engelli çocukların ise işledikleri suçtan belli cezalar alması kararına varılır. Çünkü, bu yaş aralarındaki çocuklar sağır ve dilsiz olsa da engellilik durumları, düşüncelerini etkilemeyeceklerinden dolayı bilinçli bir şekilde işledikleri suçların bedelini hapis cezası ile ödemek zorundadır. Fakat yaşları küçük olup çocuk statüsünde oldukları için aldıkları cezaların süreleri bir miktar düşürülerek işleme koyulur.

Hapis Cezalarının Başka Cezalara Dönüştürülmesi

18 yaşından küçük çocukların alacakları hapis cezalarında aldıkları cezayı paraya dönüştürme gibi durumları vardır. Yasalar çocukların reşit olmamasından dolayı hapis cezalarının paraya çevrilmesini de ortaya sunar. Bu doğrultuda 18 yaşının altında suç işlemiş çocukların adli para cezasını ödemeleri gerekir.

Eğer adli para cezasının ödenmeme gibi durumu olursa, yasal olarak icra takip işlemleri başlatılır. Böylelikle çocukların ödemedikleri paralar haciz yolu ile alınır.

Cezada Yaş İndirimi

1- Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocuklar: Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur ( m. 33/1 ). Ceza sorumluluğunun yokluğu, kanunun bir hükmünü ihlal eden fiilinden ötürü, çocuk faile, ihlale tepki olarak ceza müeyyidesinin uygulanamamasıdır. Oysa, bu, madde gerekçesinde ifade edilenin tersine, fiilin suç olmamasından ötürü ceza sorumluluğunun yokluğu anlamında değildir.
Gerekçede, oniki yaşından küçük olmak, “ kusurluluğu mutlak surette ortadan kaldıran bir neden “ sayılmıştır.

2- Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup ancak onbeş yaşını doldurmamış olan çocuklar : Kanun, 31/2. maddesinde, fiili işlediği sırada Oniki yaşını doldurmuş ve henüz onbeş yaşını doldurmamış olan çocuk faillerin, kural olarak anlama ve isteme yeteneklerinin olmadığını kabul etmektedir.

3- Fiili işlediği esnada onbeş yaşını doldurmuş ama onsekiz yaşını henüz doldurmamış olanlardır: Kanun, 31/3. maddede, bu yaş çocuklarının isnat yeteneklerinin tam olduğunu kabul etmekte, ancak bunlara, henüz ergin kişi olmadıklarından, işledikleri suçun karşılığı cezanın indirilerek verilmesini istemektedir.

4- Erginlik yaşı : Kanun, erginlik yaşını, yani cezaya tam ehil olma yaşını, onsekiz yaşını doldurmak olarak almaktadır. Bu yaşta olmak, hukuk düzenimizde reşit olmaktır. Reşit kişi artık ergin kişidir, davranışlarından sorumluluğu tamdır.

Yargıtay Kararı: Cezada Yaş İndirimi

KARAR : Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı,

Bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği yönünde Adli Tıp uzmanından yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölümündeki uzman hekimden rapor aldırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde uygulama yapılması, Kabul ve uygulamaya göre de; suçu işlediği tarihte 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/4. madde ve fıkrasına aykırı olarak, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun ihtarına karar verilmesi,

SONUÇ: Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi Cezada Yaş İndirimi BOZULMASINA,

4 SORULAR

 1. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Cezada Yaş İndirimi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 2. NAZİFE YANBOL dedi ki:

  Cezada Yaş İndirimi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. MAŞALLAH BOYLU dedi ki:

  Cezada Yaş İndirimi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. MİNA HERİSÇİ dedi ki:

  Cezada Yaş İndirimi Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri