Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi

Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi

Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi, Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir .Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi, Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir. Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir (6102 S. K. m. 757, Bknz. Çekler için poliçe hakkında uygulanacak hükümler.  Poliçeyi eline geçiren kişi bilindiği takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine iade davası açması için uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi verilen süre içinde davayı açmazsa, mahkeme, muhatap hakkındaki çek ödeme yasağını kaldırır.

Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi edilirken, elden çıkan poliçe mahkemeye sunulursa, mahkeme, iade davası açması için dilekçe sahibine uygun bir süre verir. Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, poliçeyi, sunmuş olana geri verir ve muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır (6102 S. K. m. 763, Bknz. Çekler için poliçe hakkında uygulanacak hükümler 6102 S. K. m. 818). Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, ister hamile yazılı, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hamil hak sahipliğini ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni hamil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür.

6 SORULAR

 1. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. RIDVAN DEMİRSOY dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 4. HASAN ÜMÜTLÜ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 5. MUTTAKİ BAŞER dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 6. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  Çek Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri