Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi

Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Suçu Davaları. Evrakta yapılan suçlar yazılı, okunabilir ve hukuki bir değere sahip olan belgelerde yapılan değişikliklerdir. Senette sahteciliğin belirlenmesi durumunda yapan kişilerin yargılanma süreci başlar.

Çekin Yasal Unsurları Nelerdir?

Aşağıda çekte yer alan yasal unsurlar verilir. Bu unsurlar şu şekilde sıralanır:

 • Çek kelimesi başka bir dilde yazılsa da Türkçe’ de olduğu gibi aynı anlama gelmelidir.
 • Ödenecek bedeller için havale belirtilmelidir.
 • Çeki ödeyecek olan kişinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Bunun yanı sıra varsa ticaret unvanı da belirtilmelidir.
 • Çekin ödeme yerinin neresi olduğu çekte yazılmalıdır.
 • Çekin keşide tarihi ve yeri belgeye yazılmalıdır.
 • Keşidecinin imzasını, ihtiva etmelidir.

Yukarıda belirtilen unsurların çekte belirtilmemesi durumunda belge çek özelliğini taşımaz.

Sahtecilik Suçunda Çekin İncelenmesi

Sahtecilik yapılan çekler mahkemede incelenmeye alınır. İncelenen belgelerin çek özelliği taşıyıp taşımadığı aşağıda yer alan işlemler yapılarak belirlenir. Bu işlemler şu şekildedir:

 • Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen özelliklerin çekte bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
 • Çekte var olan özellikler duruşma tutanağında yazılır.
 • Çekin aldatıcı olup olmadığı belirlenir.
 • Çekin denetlenmesi için dosya tutanağına konulur.
 • Çekteki ciro zincirinde yer alan kişilerin cironun kendilerine ait olup olmadığı yetkililer tarafından incelenir.
 • Bankadan çekin sahte olup olmadığına dair imza incelemesi istenir.

Yukarıda yer alan aşamalar yapıldıktan sonra çekte meydana gelen herhangi bir sahtecilik işleminin olup olmadığının kararı verilir. Sahteciliğin olması durumunda suçlu kişiler mahkeme tarafından yargılanır.

Çekin Düzenleme Tarihi

Aşağıda çekin düzenleme zamanı ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Çekin düzenleme tarihi belgenin  tedavüle çıkmadan önce yazılması gerekir.
 • Çek üzerinde düzenleme tarihinin gün, ay ve yıl olarak ayrı ayrı açık bir şekilde yazılması gerekir.
 • Çekin düzenlendiği yerde ödeme yapılması durumunda 10 gün, başka yerde ödeme yapılması durumunda ise 30 gün içerisinde çekin tahsilatı yapılmalıdır. Çeklerin bu belirlenen süre içerisinde tahsilatları belirlenen  banka tarafından veya TTK içerisinde belirtilen takas aracıları  tarafından yapılır.

Çekte Sahtecilikte Verilen Ceza

Çek üzerinde sahtecilik yapmaya çalışan kişilere mahkeme tarafından verilebilecek cezalar kanunlarda yazan madde ile aşağıda yer alır. Bu cezalar şu şekildedir:

 • 5237 Sayılı TCK’nun 204. Maddesi: ( 1 ) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • 5237 Sayılı TCK’nun 204. Maddesi:( 2 ) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • 5237 Sayılı TCK’nun 204. Maddesi:( 3 ) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Yargıtay Kararı

TAKİBİN İPTALİ DAVASI – TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ – İMZAYA DAVA DIŞI KEŞİDECİ BORÇLUNUN İTİRAZININ BULUNMADIĞI – DEĞİŞİKLİĞİN GEÇERLİ OLDUĞUNUN KABULÜNÜN GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Somut olayda, takip dayanağı çekin keşide tarihi değiştirilerek … yazıldığı ve yapılan bu tarih değişikliğinin imzalanmış olduğu, doğal olarak keşideci tarafından yapıldığı kabul edilen keşide tarihindeki değişikliğe dair imzaya, dava dışı keşideci borçlu ….. San. Tic. Ltd. şirketinin itirazı bulunmadığına göre, bu değişikliğin geçerli olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece açıklanan sebeplerle şikayetin reddine karar verilmesi gerekir.

 YARGITAY: VADE TARİHİNDEKİ PARAFIN BORÇLUYA AİT OLUP OLMAMASI

İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ – TAKİBE KONU BONODA İKİ KEŞİDECİ BULUNUP VADE TARİHİNDEKİ DÜZELTMEDE TEK PARAF BULUNMASI – BONONUN VADE TARİHİNDEKİ PARAFIN İTİRAZ EDEN BORÇLUYA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ – EKSİK İNCELEME.

ÖZET: Somut olayda takibe konu bonoda iki keşideci bulunup vade tarihindeki düzeltmede ise tek paraf bulunmaktadır. O halde mahkemece, açıklanan ilkeler doğrultusunda dayanak bononun vade tarihindeki parafın itiraz eden borçluya ait olup olmadığı, ona ait değilse vadenin düzeltme önceki tarihi saptanarak itiraz edenin sorumlu olup olmadığı yönünden inceleneme yapılması gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

11 SORULAR

 1. AYŞIN ALTINDAŞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. BERKAN KURTEL dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. BATUHAN YENEL dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 7. NURÇİN TUNÇER dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 8. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. ZÜLFİYE TAŞKAYA dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 10. ÖZGE TANINDI dedi ki:

  Çek Keşide Tarihinin Değiştirilmesi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. İREM DALKIRAN dedi ki:

  Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri