Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır? Boşanma davasında tazminat talebi, evlilik birliğinin sonlandırılmak isteyen eşlerin açtıkları boşanma davası süresi içinde maddi tazminat talebi haklarına dayanmaktadır. Hukuk sistemimize göre boşanma davalarında hem kadın gem de erkek tarafına tanınan haklar arasında yer alan tazminat hakkı, tarafların boşanmasına neden olan olay ve durumlarda kusuru az bulunan eşin, boşanmada kusuru olan eşten talep etmesiyle gündeme getirilmektedir.

4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davasının taraflarına verilen en önemli haklardan biri de şüphesiz ki tazminat talep etme hakkıdır. TMK’nın ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre boşanmanın maddi sonuçlarından biri olan tazminat hakkı için tarafların bazı hukuki koşulları yerine getirmiş olması aranmaktadır. Bu bağlamda boşanma davası içinde tazminat talebinde bulunacak olan eşin ya dava tarafının, kanunda belirtilmiş olan koşulları bizzat sağlaması gerekmektedir.

Boşanma davasında tazminat alabilme amacı ile maddi tazminat talebinde bulunacak olan kadın veya erkek, boşanma davası sebebiyle maddi kayıp riskiyle karşı karşıya kalması ya da maddi zarara uğraması şartına uygun olmalıdır. Bununla birlikte tarafları boşanmaya götüren sebeplerde, maddi tazminat talebinde bulunacak olan tarafın, diğerine nazaran hiç kusurunun bulunmaması ya da az kusurlu olması temel koşullar arasında yer almaktadır. Boşanma davasında tazminat talebine zemin hazırlayan bir diğer unsur ise, boşanma davasında manevi tazminat talebinde bulunacak olan eşin, boşanma sırasında tazminat talebini alabilmeleri için sadece kişilik haklarının boşanmayı oluşturan durumlardan kaynaklı olarak saldırıya uğramış olması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Hukuk sistemimizde aile ve boşanma davalarının düzenlendiği 4721 sayılı TMK’da yer alan ilgili maddeler, boşanma davasında maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin, boşanmaya sebep olan olaylarda karşı taraftan daha az kusurlu olması şartını aramaktadır. Dolayısıyla boşanmada haksız sebepleriniz varsa yani eşinize karşı yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz, eksik getirdiğiniz ya da haksız eylemde bulunduğunuz durumlarda boşanma davasıyla birlikte tazminat talebinde bulunamazsanız. Bulunsanız dahi yapılan yargılama sonucunda bu talebiniz aile mahkemesi tarafından boşanmaya sebep olan olaylarda kusurunuzun bulunması veya ağır kusurlu olduğunuz gerekçesiyle reddedilecektir.

Boşanma davasında maddi tazminat talebi için, evliliğin sonlandırılmasının ekonomik seviyesinde maddi açıdan bir zararın meydana gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla maddi tazminat zarar olmadan bu zararın tazmin edilmesinin talep edilmesi sonuçsuz olacaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Tazminat Talebi

Hukuk sistemimizde, aldatılan eşin boşanma davasında aldatan eşe manevi tazminat açabileceği gibi, aldatma eylemine ortak olan evlilik birliği dışındaki 3. kişiye karşı da manevi tazminat davası açılabilmesinin de yolunu açmaktadır. Bu sebeple boşanma davasında maddi ya da manevi tazminat talebinde hak kayıplarına uğramamak adına alanında uzman boşanma avukatı desteğine başvurulması gerekmektedir. Hukuk büromuzda görev yapan deneyimli avukatlarımız ile boşanma davalarınızda maddi ve manevi tazminat taleplerinizi hukuki usul ve esaslara uygun olarak yapabilirsiniz.

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır, Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. İstenecek tazminat maddi ve manevi olmak üzere 2 türlüdür:

Maddi tazminat istemenin şartları şunlardır: Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır, Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez, Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.

Manevi tazminat istemenin şartları şunlardır: Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir. Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Yargıtay Kararı – Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

YARGITAY KARARI: BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NEYE GÖRE BELİRLENİR

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA DAVASI – KOCANIN EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ İSTEMEDİĞİNİ VE HAYATINDA OLAN BAŞKA BİR KADINI SEVDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ VE GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU – KOCANIN HAREKETLERİNİN KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Davalı kocanın, “eşini sevmediğini, onu istemediğini, hayatında başka bir kadın olduğunu, o kadını sevdiğini” söylediği ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT NEYE GÖRE BELİRLENİR?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA DAVASI – AİLE BÜTÜNLÜĞÜNE YAPILAN SALDIRININ AĞIRLIĞINA MANEVİ TAZMİNAT İSTEYENİN BOŞANMAYA YOL AÇAN OLAYLARDA AĞIR YA DA EŞİT KUSURLU OLMADIĞI – DAVACI KADIN YARARINA HÜKMOLUNAN MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran davacı kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun ilgili maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Türk Borçlar Kanununun ilgili maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır

Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır?

6 SORULAR

 1. KASIM KOCA dedi ki:

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. EZGİ AKBAY dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. SELAHADDİN ALHAS dedi ki:

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 5. AYBİKE GÜNALAN dedi ki:

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 6. KARDELEN BERBER dedi ki:

  Boşanma Tazminatı Nasıl Alınır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri