Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşanma kararı dava öncesinden verilmesi gereken en önemli karardır. Eğer eşlerden bir tanesi boşanma davasını açmaya karar verdiği durumda, boşanma isteği, maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka konularını netleştirmeli açılacak tazminat miktarlarıda belirlemelidir. Tazminat talebi boşanma davası dava dilekçesi ile birlikte talep edilebilir. Boşanma davasında tazminat açılırken, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz eş karşı tarafdan bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.İstenecek tazminat maddi ve manevi olmak üzere 2 türlüdür:

Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır – Şartları

  • Tazminat isteyen taraf kusursuz ya da daha az kusurlu olmalıdır.
  • Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Davalı taraf boşanmaya kendi kusuruyla sebep olmuşsa, onun aleyhine tazminata hükmedilemez.
  • Tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma sebebiyle zedelenmiş olmalıdır.

 BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARI NELERDİR

  • Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir.
  • Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır.
  • Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Boşanma Tazminat Davası Nasıl Açılır – Zamanaşım Süresi

  • Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar

      BOŞANMA DAVASI VE TAZMİNAT DAVALARINDA YETKİ  GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR

  • Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri  veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir
  • Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
  • Görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir.