Boşanma Nafaka Tazminat Davası

Boşanma Nafaka Tazminat Davası Nedir? Boşanma davalarında nafaka ve tazminat taleplerinin hangi koşullara göre gündeme getirileceği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin sonlandırmak isteyen eşlerin talebiyle açılan boşanma davalarının maddi sonuçları arasında gösterilen tazminat ve nafaka talepleri, birtakım koşullara göre yetkili aile mahkemesi tarafından kabul ya da reddedilmektedir. Hak kayıplarının önüne geçilmesi ve hukuki usullere uygun hareket edilmesi için boşanma davalarında alanında deneyimli boşanma avukatları ya da aile hukuku avukatları desteği alınmalıdır.

Boşanma davalarında maddi tazminat, boşanmanın gerçekleşmesi sebebiyle maddi açıdan zarara uğrayan eşin, söz konusu maddi kaybının tazmin edilmesi için açtığı bir dava türüdür. Bunun yanında boşanma davalarında manevi tazminat talebi ise, boşanmanın gerçekleşmesi nedeniyle duyulan acı, elem, keder gibi zararların hafifletilmesi maksadıyla mahkemenin tayin edeceği tazminatı ifade etmektedir. Hukuk sistemimizde uygulamada sıklıkla görüldüğü üzere, zina (aldatma) sebebiyle açılan boşanma davalarında, zina yapan eşe karşı manevi tazminat talebinde bulunulduğu aşikardır.

Maddi ve manevi tazminatların yanı sıra boşanmanın maddi sonuçlarından bir diğeri de nafaka taleplerini oluşturmaktadır. Birbirinden farklı çeşitleri ve özellikleri bulunan nafakalar hakkında genel bir tanımlama yapılacak olursak nafaka; bir kişinin boşanma davası süresince veya boşanma kararının kesinleşmesinin ardından eşine, varsa çocuklarına ödemekle yükümlü olduğu maddi değer yani paradır.

Boşanma Davalarında Tazminat ve Nafaka Talepleri

Boşanma davasında nafaka ve tazminat istemlerinin yalnız başına veya her ikisi birden gündeme gelmesi mümkündür. Fakat özellikle boşanma davalarının akabinde istenen maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde davaya bakan yetkili aile hakiminin takdir yetkisi büyük önem taşımaktadır. Çünkü boşanmaya sebep olan olaylarda eşlerin işlediği kusurların ağırlığı ve ekonomik durumları, tazminat taleplerinin tutarında da etkili olabilmektedir.

Öte yandan nafaka tutarının belirlenmesinde yetkili aile mahkemesi, dava taraflarının sosyo – ekonomik durumlarını ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduracak ve bu hususta yine hakimin takdir yetkisi devreye girecektir. Aile hukuku kapsamında nafaka genellikle iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar:

 • Yoksulluk nafakası: Boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşe, boşanmada kusurlu olan eşin ödemesi gereken nafaka türüdür.
 • İştirak nafakası: Boşanan eşlerden çocuğun velayetini alamayan eşin ödemekle yükümlü olacağı nafakadır.
 • Tedbir nafakası: Boşanma sebebiyle maddi durumu sıkıntılı olan eşe ödenmesine hükmedilen ve boşanma davası sonucu beklenmeden dava süresince ödenen nafaka türüdür.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat ve Nafakanın Ödenme Usulleri

Boşanma davasında nafaka ve maddi – manevi tazminat taleplerinin ödenme şeklinin nasıl olacağı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre maddi tazminat ve yoksulluk nafakası toptan ödenebileceği gibi gereken koşullara göre irat biçiminde de ödenebilmektedir. Fakat manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesinin yolu kapalıdır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talepleri ile nafaka hususu hakkında bilinmesi gerekenleri hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak öğrenebilirsiniz.

Boşanma Nafaka Tazminat Davası

YARGITAY: BOŞANMA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Karaı

TAZMİNAT VE NAFAKA DAVASI – AYRILIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN YENİ BİR OLAYIN VARLIĞININ İSPATLANMADIĞI – BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN EŞİNİN DOĞUMUYLA İLGİLENMEYEN EŞİNE BAĞIRMAK SURETİYLE AŞAĞILAYAN KOCANIN TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Ayrılık döneminde gerçekleşen yeni bir olayın varlığı ispatlanmış değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşinin doğumuyla ilgilenmeyen ve eşine bağırmak suretiyle aşağılayan davalı (koca)’nın tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Durum böyle olduğu halde, davacı (kadın)’ın eşit kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: BOŞANMA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA VE TAZMİNAT DAVASI – KOCANIN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNİN BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYIP DÜĞÜN VE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALARA İLİŞKİN OLDUĞU – İSTEĞİN NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Davacı-davalı kocanın maddi tazminat istemi, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, düğün ve evlilik birliği için yapmış olduğu harcamalara ilişkin olup, bu istek nispi harca tabidir. Nispi harç tamamlattırılarak görev hususu da düşünülerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken talep olmadığı halde Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca davacı-davalı koca yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır.

YARGITAY: BOŞANMA NAFAKA TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA DAVASI – VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE VERİLMEYEN EŞİN ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE KATILMAK ZORUNDA OLDUĞU – DAVALININ GÜCÜNE GÖRE İŞTİRAK NAFAKASIYLA SORUMLU TUTULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Kararla müşterek çocuğun velayeti davacıya bırakılmıştır. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim, bu hususu boşanmaya karar verirken, talep olup olmadığına bakmaksızın re’sen gözetmek zorundadır. Buna göre: velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk için davalının gücüne göre iştirak nafakasıyla sorumlu tutulması gerekir.

11 SORULAR

 1. ÜMİT TAŞPINAR dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. FERHAT KAYHAN dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. FAHRİ GÖKŞEN dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. BADE ÖZDAMAR dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. MİNE TINAZ dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. NURHAN TUNA dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. ERDİ İLBAŞ dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 9. ERGUN YÜREKTEN dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. SİBEL İRDEM dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 11. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Boşanma Nafaka Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri