Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir? Boşanma davalarının gerçekleşebilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması,
 • Kanunda sayılan boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olması,
 • Boşanmaya yönelik mahkemenin vermiş olduğu kararın olması gibi olayların gerçekleşmesi sonucunda boşanma davaları görülür.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Açmak

Boşanma davalarında maddi tazminatın miktarının belirlenmesinde eş ve çocukların, barınma, giyecek,  bakım, tedavileri göz önünde bulundurulur. Aşağıda maddi tazminatın tutarını etkileyen unsurlar şu şekilde verilir:

 • Toplumun genel yapısı ve yaşam koşulları,
 • Tarafların evlilik birliğindeki olanak ve durumlar,
 • Oturulan evin bulunduğu yer ve özellikleri,
 • Aile birliğinin barınma, beslenme ve eğitim gibi yaşamsal özellikleri,
 • Eşlerin iş durumları ve eşin çalışmasına izin verilip verilmediği,
 • Ortak malların idare edilişi,
 • Boşanma durumunda eşin sosyal güvenlik kurumundaki haklarından yoksun kalması, (kıdem tazminatı, tedavi yardımı, sosyal tesislerden yararlanma vs),
 • İstenilen tazminatın başka bir yerden temin edilip edilemeyeceği, eşin tazminat talebince bir gelirinin olup olmadığı,
 • Eşin yeniden evlenme şansı ile tarafların ve boşanmaya neden olan olayların diğer özellikleri,
 • Davacı olan tarafın eşten istediği tazminatın gerçekçi ve amacına uygun olması gibi durumların olması gerekir.

Maddi Tazminat Hükümleri

Aşağıda maddi tazminat hükümleri ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Maddi tazminatın alınması için karşı tarafın maddi tazminatı talep etmesi gerekir.
 • Talep olmadan hâkim kendiliğinden bu kararı veremez.
 • Tazminat talep sürecinde karşı tarafın talep miktarı aşılamaz.
 • Maddi tazminat için faiz istenebilir.
 • Maddi tazminatın istem süreci davanın her aşamasında olabileceği gibi 1 yıllık zaman aşımı süresinde de istenebilir.
 • Maddi tazminatın ödeme biçimi toptan ya da dönemsel olarak ödenebilir.

Manevi Tazminat Hükümleri

Aşağıda manevi tazminat hükümleri ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Manevi tazminat hakkı mirasçılara geçmez.
 • Maddi tazminatlarda olduğu gibi manevi tazminatta da davanın kesinleşmesiyle birlikte faiz istenebilir.
 • Manevi tazminat boşanma davasının her aşamasında istenebileceği gibi 1 yıllık zaman aşımı süresinde de istenebilir.
 • Maddi tazminatta toptan ve dönemsel ödeme imkânı varken, manevi tazminatta yalnızca toptan ödeme imkânı vardır.

Yukarıda verilen manevi tazminat hükümleri doğrultusunda boşanma davalarında taraflar birbirlerine manevi tazminat davası açarak tarafların kişilik haklarının korunması sağlanır. Manevi tazminat davasının açılması için boşanma olayının gerçekleşmiş olması gerekir. Bunun dışında manevi tazminat davası açmak isteyen eşin boşanma olayında tamamen hatasız ve kusuruz olması gerekir. Manevi tazminat davalarının sonucunda meydana gelen zarar para karşılığı ile ödenirken, ödenecek manevi tazminatın başka yollarla da taraflardan birine verilmesi için çalışmalar yapılır. Manevi tazminatın tutarının belirlenmesinde kişilerin kişisel haklarına ne ölçüde zarar geldiği durumu göz önünde bulundurulur.

Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davasında Tazminat , Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz (TMK.m.175). (Örnek Olarak ;Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve malvarlığının bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği gerçekleşmiştir. O halde, davalı kadın yararına geçimi için uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir….)

Boşanma Davasında Tazminat, Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceğini, 186. maddesi, eşlerin evi birlikte seçeceklerini, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklarını öngörmüştür. ( Örnek, Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade veya eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (TMK.md,4 TBK.md.50 ve 52 ) dikkate alınarak davalı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir….)

Boşanma Davasında Tazminat, Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik haklan saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. ( Örnek, Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, taraftarın sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. md.4 TBK. md. 50, 51. 52, 58) dikkate alınarak davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir..)

 

2 SORULAR

 1. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. SERKAN ABAR dedi ki:

  Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri