Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Neden Önemli? Boşanma davasında kısa mesaj ve arama kayıtları talebi, genellikle eşlerin boşanma davalarında dava sebebi olarak öne sürdükleri aldatma gerekçesine kanıt oluşturması bakımından gündeme getirilmektedir.

Boşanmanın genel sebepleri arasında yer alan sadakatsizlik ve zina davranışını hukuki alanda ispatlamak adına boşanmada kusuru bulunan tarafın telefonla gerçekleştirdiği arama kayıtları ile kısa mesaj içeriklerine ulaşmak isteyen davacılar bu talepleri sonucu elde edilen dökümleri davada delil olarak öne sürebilme hakkına sahiptir.

Boşanma davasında mesaj arama kayıtları istenilse de Aile Mahkemesi tarafından bu kayıtların içeriğine erişilmesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere ülkemizde telekomünikasyon sektöründe faaliyetlerini sürdüren GSM operatörleri, müşterilerinin telefonla yapmış olduğu görüşmelerinin içeriğini kaydetme hakkına sahip değildir. Eğer ki cep telefonu operatörlerinin herhangi bir mahkeme kararının dışında kişilerin konuşmalarını kayıt altına almaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesi gereğince cezai yaptırım ile karşı karşıya kalmak durumundadır.

Boşanma davalarında öne sürülen aldatma gerekçesine kanıt olması açısından öne çıkarılan mesaj ve arama kayıtları konusunda çok hassas davranılması gerekmektedir. Çünkü aile mahkemesinden talep edilen mesaj ve telefonla arama dökümleri;

 • Kişinin hangi saatler arasında kiminle görüştüğü
 • Konuşmanın ne kadar sürdüğü
 • Konuşmanın hangi tarihlerde gerçekleştiği ve gerçekleşme sıklığı

gibi bilgileri ortaya koymaktadır. Buradan hareketle kişilerin haberleşme özgürlüğünü ihlal etmeden yani konuşmaların içeriğine yasa dışı bir şekilde ulaşmadan istenilen delillerin ileri sürülmesi mümkün olabilmektedir.

Boşanma Davasında Telefon ve SMS Kayıtları Nasıl Talep Edilir?

Her ne kadar boşanma davasında mahkeme aracılığıyla GSM operatörü üzerinden yapılan görüşme kayıtlarının ya da mesajların içeriğine ulaşılması mümkün olmasa da bu konudaki genel kural; telefon dinlemelerinin ve benzeri konuşmaların kayıt altına alınmasının yalnızca Ceza Hukuku kapsamında ele alınmasıdır.

Dolayısıyla boşanma devası nedeniyle aile mahkemesinden telefon görüşmeleri ya da mesajlaşmalar ile ilgili talep edilebilecekler, aranan numara ve iletişimin kurulduğu saat ile tarih bilgisidir. Ayrıca bu bilgiler GSM operatörleri tarafından yalnızca mahkemece istendiğinde paylaşılmaktadır. Aksi halde şahsen başvuruda bulunarak müşterisi olduğu herhangi bir kişinin konuşma dökümlerini talep etmeniz GSM operatörü tarafından reddedilecektir.

Boşanma davasında mahkeme kararıyla kişilerin mesaj ve telefonla konuşma dökümünü almak için, taraflardan birinin boşanma davasının görüldüğü Aile Mahkemesi’nden talepte bulunması gerekmektedir. Kayıtların dökümü için yapılan bu talebin ardından boşanma davasında delil toplama amacıyla dava taraflarından birinin veya her ikisinin konuşma yaptığı telefon numaraları ve bu konuşmaların gerçekleştiği tarih ile saatlere ulaşılabilmektedir.

Öte yandan boşanma davasında telefon kayıtlarının hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, ya da telefonda gerçekleştirilen mesajlar ve konuşma kayıtlarının içeriğine usulsüz olarak ulaşılması, taraflar açısından haklıyken haksız duruma düşme sorununa neden olabilmektedir. Bu nedenle kişilerin haberleşme özgürlüğü ile özel hayatın gizliliği haklarını ihlal etmeden hareket edilmesinde fayda görülmektedir.

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları

Günümüzde boşanma davalarında eşler tarafından en önemli delil olarak sunulan hiç şüphesiz telefon kayıtları ve mesaj kayıtlarıdır. Çünkü eşler günlük hayatında birbirlerini takip etme ve kayıt tutma olasalığı zayıf veya güven duygusundan yarın boşanırım diyerek delil toplamaz. Ancak boşanma davalarında kusur ve boşanmaya karar verilmesi için ispat önemlidir. Bu nedenle en önemli delil olarak karşımıza çıkan kayıtlar telefon operatörlerinden istemek hem kolay hemde güvenilir olması açısından önemlidir.

Boşanma davalarında telefon ve mesaj  kayıtları tek başına yeterli olmamakla beraber bu delillerin diğer tanık ve belgelerle desteklenmesi halinde önemli avantaj sağladığı gibi aile mahkemesincede önemli delil kabul edilmektedir. Hatta bir çok yerel ve yargıtay kararları incelendiğinde boşanma kararındaki gerekçelerin bir çoğu telefon ve mesaj kayıtlarına dayandırılmaktadır.

Boşanma Davasında Mesaj Ve Arama Kayıtlarında Süre Ve Arama Sıklığı

Boşanma Davasında talep edilmesi halinde aile hakimi tarafından ilgili telefonların mesaj ve aram kayıtları ilgili operatöre yazılarak istenir. Telefon operatörü bu yazılı talimat üzerine katıt altına alınan arama ve mesajların içeriğine girilmeden, arama kayıtlarında, arama tarihi, arama saati, arama süresi, mesaj kayıtlarında ise mesaj tarihi çizelge şeklinde sunulmaktadır.

Bu şekilde boşanma dava dosyasına sunulan kayıtlar önemli deliller arasına nasıl girmektedir. Yada içeriği belli olmayan bir arama kayıdı veya mesaj kayıdı delil olur mu. Bu kayıtların delil olabilmesi için iyi incelenmesi ve okunması ayrıcada destekleyici diğer deliller ile birlikte sunulması önemlidir. Yada delil olma özelliği gerekçeler ile anlatılması halinde delil özelliğini yitirebilmektedir.

Arama ve mesaj kayıtlarında en önemli detay aynı tarihte birde çok aynı numaranın aranması, süresinin uzun olması, gece geç saatlerde aramanın sıklığı yada mesajların yoğunluğu mahkeme kararlarında sadakatsizlik olarak alıngılanmaktadır.

Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Yargıtay Kararları

BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI OLARAK GİRME SUÇU – SANIĞIN İLETİŞİM DETAYLARINDA MESAJLAŞMAYA DAİR KAYIT BULUNMADIĞI – TARAFLARA AİT CEP TELEFONLARI ALINIP UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENİP SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda; katılanın cep telefonundan çekilmediği halde sanığın; “Sen H.’i değil, parayı seviyorsun…., kızım seninle görüşmez, bırak kızımın peşini, dolanma peşinde, seni uyarıyorum, H.’in seninle işi olmaz, bir daha bir araya gelmeniz ben hayattayken imkansız” şeklindeki mesajı oluşturduğu ve telefonuna geldiği iddiasıyla boşanma dava dosyasında delil olarak ibraz ettiğinden bahisle açılan davada, sanık suçlamayı kabul etmemiş, bilirkişi raporunda ise iletişim detaylarında suça konu mesajlaşmaya dair kayıt bulunmadığı.

Ancak cep telefonlarına özel yazılımlar yüklenerek veya internet vasıtasıyla mesaj oluşturulabileceği belirtilerek mesaj çekilen ve mesaj alan cep telefonlarının incelenip, iletişim kayıtlarıyla karşılaştırılması gerektiğinin bildirilmesi karşısında, cep telefonlarında mobil işletim sistemleri bulunduğu ve program yüklenebilmesinin mümkün olduğu gözetilerek, taraflara ait cep telefonları alınıp uzman bilirkişi tarafından incelenip, iletişim kayıtları ile karşılaştırılmak suretiyle program yükleme veya internetten gönderme şeklinde suça konu mesaj gönderilip gönderilmediğinin araştırılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, cep telefonlarının bilişim sistemine girme ve orada kalma suçunun konusunu oluşturmayacağından bahisle, eksik incelemeye dayanarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları bilgi olarak yazılmıştır. BDiğer makalemiz olan boşanma avukatı ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

5 SORULAR

 1. NADİDE BAHADIR dedi ki:

  Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. BARAN PUSTU dedi ki:

  Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. BEYHAN SARAÇLI dedi ki:

  Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. ÜMRAN YURDAKUL dedi ki:

  Boşanma Davasında Mesaj Arama Kayıtları Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. MAHMUT HAMALOSMANOĞLU dedi ki:

  Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük sözkonusu olamaz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri