Boşanma Davasında Kusur Oranı

Boşanma Davasında Kusur Oranı Neden Önemli? Boşanma davasında kusur oranı, evlilik süreçleri boyunca karı-kocanın birbirleri üzerinde olan sevgi ve saygılarını gerektiği şekilde yapamamaları durumunda boşanma davalarında boşanmanın gidişatını etkileyen en önemli oranlardan birisidir.

Çiftlerin boşanma davalarında kusur oranlarına bakılarak bir tarafın evlilik süreci boyunca çok kusurlu olması durumunda karşı tarafa hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilir. Bu yüzden evlikte kusur oranı boşanma davasının ne şekilde sonlanacağını önemli derecede etkiler. Bunun için çiftler Aile Mahkemelerinde birbirlerine gösterilen kusurları yeterli deliller ve sebepler sunarak kanıtlamaları durumunda en çok kusurlu olan taraf mahkeme tarafından yargılanabilir.

Boşanma Davasında Kusur Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarında belirlenen kusur oranları, kusurların çeşitliklerine göre farklılık gösterir. Çiftlerin birbirlerinin onurunu ve gururunu zedeleyici sözlerde ve davranışlarda bulunmaları, çiftler birbirlerine fiziksel anlamda şiddet uygulamaları, birbirlerine karşı sevgi ve saygılarının artık kalmamasından dolayı birbirlerine soğuk davranmalarından dolayı meydana gelen davranışlar kusur çeşitliliklerine örnek olarak verilebilir.

Mahkeme bu durumları göz önünde bulundurarak kusurlu olan tarafın manevi tazminat davası ile yargılanmasını sağlayabilir. Ayrıca boşanma davalarında kusurlu tarafa manevi tazminat davasının açılabilmesi için bir tarafın evlilikleri boyunca hiçbir şekilde hata içerecek davranışlarda bulunmaması gerekir. Bunun sonucunda kusursuz taraf karşı tarafa manevi tazminat davası açabilir.

Boşanma Hali ve Boşanma Süreci

Evlilikleri boyunca aralarında belli sebeplerden dolayı meydana gelen sorunların sonucunda çiftlerin her ikisi de boşanma davasını açabilme hakkı vardır. Çiftlerin boşanma davasını açmasında kusur oranları oldukça etkilidir. Çünkü evlilikleri boyunca kusurlu ve yanlış davranışlar sergileyen çiftlerden boşanma esnasında birçok talepte bulunulabilir.

Kusursuz olan taraf, evlilikleri boyunca maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal şiddetten dolayı meydana gelen ruhsal çöküntülerinin karşılığını almak için manevi tazminat davası açabilir. Bunun dışında boşanma davalarında kusursuz olan taraf, boşanma davasına itiraz ederek boşanma davasının sürecini daha da çekişmeli hale getirebilme hakkına sahiptir.

Bu yüzden Aile Mahkemelerinde görülen boşanma davalarında çiftlerin evlilikleri boyunca birbirlerine gösterdikleri tavır ve davranışlarının ne boyutta ve derece de olduğu oldukça önemlidir. Taraflar, bu kusurları boşanma davası esnasında geçerli sebepler ve yeterli deliller sunarak davayı kendileri lehine çevirebilir.

Boşanma ve Tazminat Davaları

Boşanma davalarında talep edilen maddi ve manevi tazminat davalarının verilmesinde çiftlerin evliliklerinde birbirlerine karşı göstermiş oldukları kötü veya iyi davranışların sonucunda kusur oranlarına çok detaylı bir şekilde bakılır.

Kusur oranlarının bir tarafta fazla olması durumunda evlilikleri boyunca hiçbir şekilde kötü davranışlarda bulunmayan çiftin karşı taraftan sürekli fiziksel ve ruhsal açıdan şiddet görmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep edebilme hakkı vardır. Bu hakkı mağdur olan tarafın en doğru bir şekilde kullanabilmesi için mahkemede evliliği boyunca gördüğü fiziksel ve ruhsal şiddeti kanıtlayıcı deliller ortaya sunması gerekir.

Boşanma Davasında Kusur Oranı

Boşanma Davasında Kusur Oranı, TMK.nun 185 inci maddesine göre, “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Aynı Yasanın 174 üncü maddesine göre de, “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi durumunda bu yükümlülüğü yerine getirmeyen eş yönünden Türk Medeni Kanunundaki sonuçları, boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebilir.

BK. 41 (TBK 49). maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Yine BK. 49 (TBK.58) maddesinde “Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.” Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı, zararla işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir.

 

3 SORULAR

  1. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

    Boşanma Davasında Kusur Oranı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  2. SERAY AKBAĞ dedi ki:

    Boşanma Davasında Kusur Oranı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  3. MAKBULE İLTER dedi ki:

    Boşanma Davasında Kusur Oranı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri