Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Boşanma davası nasıl açılır nereye başvurulur şeklindeki konu başlığına girmeden önce boşanma davası için eşler öncelikle boşanma sebebini tespit etmesi gerekmektedir. Boşanacak eşler anlaşmalı veya çekişmeli olarak karar vererek boşanma davası açılır. Taraflar anlaşmalı boşanmayı kabul ederse boşanma uzamaz kısa sürede boşanma ile sonuçlanır. Karı kocanın anlaşmaması üzerine çekişmeli boşanma davası açılır, boşanma nedeni ispatlanması durumunda,  hakim boşamayı kısa zamanda sonuçlandırır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Nasıl Başvurulur sorusuna yukardaki açıklamalar ışığında cevaplayacak olursak, Boşanma davası boşanma sebepleri belirtilerek boşanma dava dilekçesi hazırlanır. Boşanma davası aile mahkemesine başvurulur dava açılır. Boşanma davası açmak için aile mahkemesine başvurulur.

Boşanma davası açmak için nereye başvurulur: Boşanma davası, kısaca eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde boşanma davası açılır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Nereye Başvurulur Maliyeti

Boşanma davası açılması sırasında avukatlık maliyeti ve dava masraf maliyeti olarak iki şekilde boşanma davası açılırken maliyet çıkar. Boşanma davasını açmak için hengi eş başvuru yaparsa mahkeme ücretlerini o ödüyor. Dava takibi için avukat a vekalet verilmiş ise mahkeme masraflarının maliyeti ve  avukat masraf maliyeti eklenir. Aile hakimi delillerin toplanması bilirkişi, araştırma ve inceleme yapılmasını yada sosyal danışman ve psikolog atanmasını isteyebilir. Boşanma davasında, yapılacak her işlem için maliyet artar.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR MAL PAYLAŞIMI

Boşanma davası nasıl açılır mal rejimi paylaşımı nasıl olur, evlilik devam ederken 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilen mallar edinilmiş mal rejimine tabidir. Boşanma durumunda, bu tarihten sonra evlilik birliğinde edinilmiş malların paylaşımı, eşlerin malların edinilmesinde yaptıkları katkı oranında olur.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR

Boşanma davası avukatsız olarak da açılır ve takip edilir. Boşanma davasını avukatsız takip edilse dahi boşanma hususunda avukat desteği danışmanlığı alınmasında çok fayda olacağını düşünüyoruz. Çünkü boşanma davasının nasıl açılacağı, sebepleri neler olacağı, boşanma davası açılırken haklarınızın neler olacağı, velayet konusu, nafaka konusu, tazminat talebi, mal rejimi nedir gibi soruların cevabını alarak boşanma davasına başlanılmasında fayda vardır.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR 2014 2015

Boşanma davası nasıl açılır veya boşanma davası açılma sebepleri, 2014 ve 2015 yıllarında Yargıtay hukuk Kurulunan kararlarına göre yenileri eklenmektedir. Yargıtay kararları, boşanma davasında örnek sunabilir.