Boşanma Davası İçin Vekaletname

Boşanma Davası İçin Vekâletname Nedir? Belli sebeplerden dolayı boşanma davası ile ilgilenemeyecek olan çiftler, işinde uzman boşanma avukatlarına müracaat ederek boşanma davasının işlemlerinin yapılması için avukata vekâlet verebilir. Bunun için tarafların belli şartları ve kuralları yerine getirmesi gerekir. Bu kurallar doğrultusunda taraflar istedikleri boşanma avukatlarına vekâlet verip boşanma işlemlerini yaptırabilir.

Hangi Belgeler İstenir?

Çiftler boşanmak istedikleri zaman boşanma davası açtıkları zaman belli sebeplerden dolayı yurtdışında veya başka yerde olabilir. Bu yüzden boşanma işlemlerinin takibini yapamayabilirler. Böyle durumlarda çiftler notere giderek gerekli sebepleri sunup edindikleri boşanma avukatına vekâlet vererek bundan sonraki boşanma işlemlerini avukatın yapması için talepte bulunabilir. Tarafların notere gidip vekâlet vermesi için belli evrakları ve belgeleri temin etmeleri gerekir. Aşağıda çiftlerin vekâlet vermesi için notere teslim etmesi gereken evraklar sırasıyla yer alır:

 • Tarafların notere vekâlet vermesi için belgelerin arasında kimlik belgelerinin de bulunması gerekir.
 • Bunun dışında çiftlerin dosyalarının içerisine 2 adet biyometrik resimlerini koymaları gerekir.
 • Bununla beraber taraflar, hangi boşanma avukatının boşanma davasıyla ilgilenmesini istiyorsa o kişinin kişisel bilgilerini muhakkak bildirmeleri gerekir.
 • En son olarak çiftler vekâlet vermek için notere iletişim ve oturdukları yerin adresini verdikleri zaman vekâlet işlemlerini kolay bir şekilde tamamlayabilir.

Vekâlet İptal Edilir Mi?

Çiftlerin boşanma davalarının işlemlerini belli sebeplerden yapamaması ve iş için yurtdışına gitmek zorunda kalmasından dolayı işinde uzman avukatlara başvurarak boşanma işlemleriyle ilgilenmelerini talep edebilir. Bunun için notere istenilen evrak ve belgelerle beraber giderek seçtikleri boşanma avukatına vekâlet verebilir. Çiftler, belli zamandan sonra vekâlet verdiği boşanma avukatından vekâletini geri alıp vekâleti iptal etmek isteyebilir. Böyle bir durumda taraflar, notere vekâlet verdikleri boşanma avukatı ile beraber giderek azilname işlemlerini yapmak istediklerini iletebilir. Noter de gerekli şartları ve evrakları taraflara ve avukatlarına ileterek vekâlet iptali için gerekli işlemleri tamamlamaları için süre verip tarafların vekâlet iptal etme işlemlerini tamamlar. Bu şekilde taraflar, vekâlet verdikleri avukatından vekâletlerini geri almış olur.

Vekâlet İle Boşanma İşlemleri

Çiftlerin edindikleri boşanma avukatlarına vekâlet vermesi sonucunda artık tarafların boşanma davasının işlemleriyle vekâlet verdikleri avukat ilgilenir. Avukatın taraflar adına boşanma davası açabilmesi için boşanma davasının içerisine tarafların kendisine verdiği vekâlet belgesini koyup mahkemeye iletmesi gerekir. Mahkeme de bu durumu kabul edip onayladıktan sonra çiftlerin avukatlarının açmak istedikleri boşanma davasını, boşanma avukatı geçerli sebepler ve yeterli deliller sunarak başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup Aile Mahkemelerine verir. Mahkeme kararı sonucunda bir tarafın aleyhine bir tarafın lehine bir durum ortaya çıkar. Böylece mahkeme sonucu olumlu olan tarafın karşı taraftan maddi ve manevi haklarını korumak için tazminat talep etme hakları bulunur. Bu haklar doğrultusunda evlilikleri boyunca mağdur olan taraf istediği tazminatı alabilir.

Boşanma Davası İçin Vekaletname

NOTERDEN RESİMLİ VEKALETNAME

Noterlik Kanunu’nun “Düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemler” başlıklı 89. maddesinde; “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir.” denilmektedir. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir. Aynı Kanunun “Fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 80. maddesinde ise; ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu olan işlemler yönetmelikte gösterilir. Noter, birinci fıkranın kapsamı dışında kalan bir işlemin niteliği, ilgilinin durumu ve kimliği bakımından gerekli görür veya ilgili isterse, o isleme ait kağıtlara da ilgilinin fotoğrafını yapıştırabilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün getirilmesindeki ölçüt kamusal önemidir.
Noterlik Kanunu’nun açıklanan 80. maddesinde yapılan atfa konu Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin “Noterlik işlemlerinde uyulması gerekli hususlar” üst başlıklı On beşinci Kısmında düzenlenen “işlemlere fotoğraf yapıştırılması” başlıklı 93. maddesinde aynen;

RESİMLİ VEKALETNAME HANGİ İŞLEMLERDE ÇIKARILMASI ZORUNLUDUR

 1. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere,
 2. Niteliği bakımından tapuda ilsem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere,
 3. Vasiyetname,
 4. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,
 5. Gayrimenkul satış vaadi,
 6. Vakıf senedi,
 7. Evlenme sözleşmesi
 8. Evlat edinme,
 9. Tanıma Davası
 10. Mirasın taksimi sözleşmesi,
 11. Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnameler,

Yukarıda sayılan işlemler dışında kalmakla beraber, diğer kanunların öngördüğü, noterin işlemin ve ilgilinin durumuna göre gerekli bulduğu veya bizzat ilgilinin istemde bulunduğu işlem kağıtlarına da fotoğraf yapıştırılabilir… Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur.” denilmektedir.

BOŞANMA DAVASI İÇİN VEKALETNAME

Boşanma Davası İçin Vekaletname Avukata Vekaletname çıkarılması sırasında, noterde yapılan işlemler esnasında notere veakaletnamenin boşanma davası için olduğunu ve resimli vekaletname çıkarmak istediğinizi özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma davasında avukat vekaletnamelerinde resimli olması zorunludur.

YARGITAY KARARI : BOŞANMA DAVASI İÇİN VEKALETNAME

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO KARARI

ÖZET: Öncelikle belirtmekte yarar vardır ki, boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olup, bir yönüyle de kamu düzenine ilişkindir. Boşanma Davası İçin Vekaletname açılmak ya da hakkında açılmış boşanma davasında savunmada bulunulmak üzere taraflarca düzenlettirilen vekaletnamelerin resimli düzenlenmesi boşanma davasının bu niteliğinden kaynaklanmaktadır.

5 SORULAR

 1. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  Boşanma Davası İçin Vekaletname Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. SITKI GÜRELİ dedi ki:

  Boşanma Davası İçin Vekaletname Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. CEYLİN AÇIKGÖZ dedi ki:

  Boşanma Davası İçin Vekaletname Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Boşanma Davası İçin Vekaletname Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. HAYRİYE ERDOĞA dedi ki:

  Boşanma Davası İçin Vekaletname Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri