Boşanma Avukatı Ankara Sincan

Boşanma Avukatı Ankara Sincan

Boşanma Avukatı Ankara Sincan

Türk Medeni Kanunu’nda evliliği sonlandıran haller düzenlenmiştir. Boşanma da evlilik birliğini hukuki olarak sonlandıran durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161. ile 184. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre boşanma sadece boşanma davası açılarak yani aile hakiminin kararı neticesinde mümkün olmaktadır. Mahkemenin nihai kararı aleyhine olan taraf bu karara karşı istinaf hakkına sahiptir. 

Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik birliğinin sonlandırılması arasında yer alan boşanma yalnızca hakim kararı ile mümkün olan bir müessesedir. Aile mahkemesi tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile mahkemece nüfus müdürlüğüne gidilir ve nüfus kayıtları yeniden düzenlenmektedir. Bu sayede boşanma gerçekleşmektedir. Ancak boşanmada tarafların sadece medeni durumlarını değiştirmeleri söz konusu değildir. Çünkü boşanma müessesinin kendi içinde pek çok maddi ve manevi sonucu bulunmaktadır. Bu noktada olası hak kayıplarının önüne geçişmesi ve boşanmanın sonuçlarının hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşmesi için boşanma avukatı hukuki desteğine başvurulması oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılır?

Eşinden boşanmak isteyen kadın ya da erkek, boşanma davasını ya kendisinin ya da eşinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde bulunan Aile Mahkemelerine açmak zorundadır. Söz konusu yerde aile mahkemesi olmaması durumundaysa o yerdeki aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davasına bakmakla görevli Asliye Hukuku Mahkemesine dava açılmalıdır.

Boşanma davaları aile hukukunda anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla boşanma davası şartları da davanın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararı alınabilmesi için usulüne uygun olarak açılan boşanma davası olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak boşanma nedenlerinden en az biri mevcut durumda bulunmalı, boşanma sebebi açık ve net bir şekilde belirtilmeli, boşanma nedenlerinin ispat edilmesi ve boşanma sürecinin usulüne uygun takip edilmesi koşulu bulunmaktadır. Boşanma davasına bakan hakimin boşanma davasında öne sürülen boşanma sebebi olarak gösterilen olayların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe tarafların boşanmasına yönelik karar vermemektedir.

Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat

Boşanma davasında bir eşin maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için kusursuz ya da diğer tarafa nazaran daha az kusurlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra dava dosyasında belirtilen boşanma nedeni ile mevcut menfaatlerin zedelenmiş olması da gerekli görülmektedir. Dolayısıyla maddi tazminatın amacı, boşanma sebebiyle ortaya çıkan zararın tazminidir. Bu durumda boşanma sebebi olarak gösterilen olayların eşin kişilik haklarına zarar vermiş olması durumunda o eş manevi tazminat da talep edebilmektedir.

Boşanma davasında tazminat talebi, uzman boşanma avukatı tarafından hazırlanan boşanma dilekçesi ile mahkemeye beyan edilmelidir. Dilekçede yer almayan boşanma talepleri için de dava sürecinde yeni tazminat talepleri oluşturulabilmesi mümkündür. Boşanma avukatı Ankara Sincan bölgesinde şu davalarda aktif bir şekilde profesyonel hukuki hizmet vermektedir:

 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Evlilik öncesi yapılan anlaşma ve sözleşmeler, mal rejimi sözleşmeleri
 • Boşanma Protokolleri
 • Evliliğin iptali halleri ve evlilik iptal davaları
 • Nafaka Davaları
 • Nafaka ve Tazminat Talepleri
 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin önlenmesi Hakkında Kanun gereği her türlü Koruma Tedbirleri
 • 9 -Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davaları
 • 10-Babalık Davaları
 • 11-Yabancı mahkemelerde verilen boşanma kararlarının yahut aile hukukunu ilgilendiren kararların Tanınması ve Tenfiz Davaları
 • 12-Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan Halleri
 • 13-Mal paylaşımları ve rejimleri
 • 14- Yaş ve isim değiştirilmesi davaları

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri