Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı

Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı Nedir? Mal paylaşımı, evli olan çiftlerin evlilikleri boyunca birlikte ortak olarak aldıkları eşyaları boşandıktan sonra her iki tarafın da birlikte anlaşarak aralarında yasal yollarla eşyaların paylaşılması olarak adlandırılır. Mal paylaşımının eşit olarak yapılması için tarafların yasal yollara başvurması gerekir. Bunun için tarafların mallarını doğru bir şekilde paylaşabilmesi için dava açmaları gerekir. Bu dava sonucunda mahkeme kararı ile çiftler hak ettikleri malları alabilir.

Paylaşım Olayı Hangi Yollarla Yapılır?

Mal paylaşımının meydana gelmesi için karı- kocanın yasal olarak birbirleriyle hiçbir şekilde ilişkilerinin olmaması gerekir. Çiftler kanun önünde boşandıktan sonra ortak olarak aldıkları mal varlıklarını birbirleriyle paylaşabilir. Mal varlıklarının ortak olup olmadığını evliliklerinde belirledikleri ve imzaladıkları evlilik sözleşmesinde yer alır. Bu sözleşme doğrultusunda çiftler, Aile Mahkemelerine başvurarak evlilik sözleşmesinde yer alan ortak malları kendi aralarında eşit olacak şekilde paylaşabilir. Çiftlerin ortak olarak paylaşacağı mallar arasında özel olarak kendilerine aldıkları eşyaları hiçbir şekilde paylaşamaz. Mal varlıklarının ortak bir konumda olması için iki tarafın da kazandıkları parayı birleştirip evleri için ortak bir eşyayı almış olmaları gerekir. Bu yüzden mal varlıklarının paylaşımı sırasında özel eşyaların talep edilmemesine çok dikkat edilmelidir. Mahkemeler ve uzman boşanma avukatlarıyla beraber taraflar boşandıktan sonra ayrı bir şekilde mal paylaşımı için mahkemeye başvuruda bulunarak aralarında zamanında aldıkları eşyaları paylaşabilir.

Mal Paylaşımı İçin Belli Bir Zaman Var Mı?

Tarafların birbirleri ile ortak mallarını paylaşabilmesi için ilk önce boşanmaları gerekir. Boşanmadan çiftler, hiçbir koşulda aralarında herhangi bir mal paylaşımı yapamaz. Boşanmanın mahkeme tarafından gerçekleşmesinden sonra taraflar almak istedikleri mallar için mahkemeye başvuruda bulunabilir. Çiftlerin mal paylaşımları için açmaları gereken davayı boşanmanın üzerinden 10 yıl geçene kadar açmaları gerekir. Bu süre geçirildikten sonra çiftler hiçbir şekilde birbirlerinden herhangi bir ortak mal talep edemez. Bu durumda tarafların zamanında mahkemelere başvurup almak istedikleri miktarda malları mahkemeye başvurarak talep edebilir. Mahkeme evlilik sözleşmesini inceleyerek adil bir karar verip kimin hangi malları alabileceğini bildirir. Bu doğrultuda taraflar hukuksal yolla adil ve hakkaniyetli bir şekilde ortak mallarını paylaşır.

Dava Hangi Mahkemeye Açılır?

Tarafların ortak mallarını paylaşabilmesi için Aile Mahkemelerine başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup giderek davayı açabilir. Tarafların Aile Mahkemelerine gidip mal varlıklarını paylaşabilmesi için ilk önce boşanma davalarının bir an önce bitmiş ve mahkeme tarafından bir sonuca bağlanmış olması gerekir. Mahkeme çiftlerin boşanma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra taraflar, yeniden mal varlıklarını paylaşmak için dava açar. Bu davanın açılabilmesi ve tarafların mallara sahip olabilmesi için verilen süreyi geçirmemek gerekir. Eğer mahkeme tarafından verilen süre geçirilmişse, hiçbir şekilde mal paylaşımı için dava açılamaz ve ortak malları çiftler, birbirlerinden hiçbir şekilde isteyemez.

Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı

Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı, Mal paylaşımında, mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Yargıtay Kararı – Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı

YARGITAY KARARI: BOŞANAN EŞLERİN MAL PAYLAŞIMI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas Kararı

KATILMA ALACAĞI DAVASI – HESAPTAKİ PARANIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN HEMEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ BULUNMASI – BANKADAKİ PARANIN EKLENECEK DEĞER OLARAK EDİNİLMİŞ MAL OLDUĞU KABUL EDİLEREK YARI ORANINDAKİ BÖLÜMÜ BAKIMINDAN KATILMA ALACAĞINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Uyuşmazlık konusu para, davacı birleşen davalı Suriye tarafından taraflar arasında mal rejiminin sona erdiği tarihten önce hesaptan çekilmiş, tasfiye sırasında mevcut bir para bulunmadığı sabit ise de, dosya kapsamına, hesaptaki paranın boşanma dava tarihinden hemen önce çekilmiş bulunmasına göre, TMK’nun 229. maddesi uyarınca karşı tarafın katılma alacağını azaltmak kastı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Şu halde mahkemece bankadaki paranın eklenecek değer olarak edinilmiş mal olduğu kabul edilerek yarı oranındaki bölümü bakımından davalı birleşen davacı Adem lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken yazıl şekilde bu istek yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 10/1 maddesi: Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabii oldukları mal rejimi aynen devam eder. Eşler, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başka bir rejimini seçmedikleri takdirde bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar. Yasa’nın emredici bu hükmü uyarınca ve aynı Kanun’un 10/3. maddesi ise; şu kadar ki, eşler, yukarıda öngörülen bir yıllık süre içerisinde mal rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejimini evlenme tarihinden geçerli olacağını kabul edebilirler düzenlemede yapılmıştır. Söz konusu bu düzenlemeler ortaklaşa değerlendirildiğinde: eşlerin geçmişe etkili olarak sadece yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini seçebilecekleri açıktır. Eş anlatımla, taraflar geçmişe etkili bir biçimde edinilmiş mallara katılma rejimi dışında Kanunun tanıdığı başka seçimlik bir mal rejimini (mal ortaklığı, mal ayrılığı ya da paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinden birini) evlenme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seçemezler ve belirleyemezler. Dolayısıyla, böyle bir belirleme yok hükmünde olup kamu düzenine ilişkin bu yasal sınırlama sözleşme serbestisi kurallarına dayanılarak aşılamaz.

YARGITAY KARARI: MAL PAYLAŞIMI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas Kararı

KATILMA ALACAĞI DAVASI – EVLENDİKTEN SONRA DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATIN ALINIP YARI ORANDA TARAFLAR ADINA TESCİL EDİLDİĞİ – DAVALI EŞE DÜŞEN YARI PAYA TESCİLDEN SONRA DAVACI TARAFÇA KATKIDA BULUNULDUĞUNUN KANITLANMADIĞI – DAVANIN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Tasfiyeye konu bağımsız bölüm, mal rejiminin devamı sırasında üçüncü kişiden satın alınarak 1/2’şer oranda davacı ve davalı adına tescil edilmiştir. Evlendikten sonra dava konusu bağımsız bölüm satın alınarak açıklandığı şekilde tescil edilmesiyle, taraflar arasında her birinin katkıları göz önünde bulundurularak serbest iradeleriyle paylaşımın yapıldığı ve paylaşıma uygun olarak yarı pay şeklinde tescil edildiğinin kabulü gerekir. Davalı eşe düşen yarı paya tescilden sonra davacı tarafça katkıda bulunulduğu da ileri sürülüp kanıtlanmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.

4 SORULAR

 1. ALPARSLAN KUVANÇ dedi ki:

  Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 2. FEHMİ BABAOĞLU dedi ki:

  Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. FEHMİ BABAOĞLU dedi ki:

  Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 4. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Boşanan Eşlerin Mal Paylaşımı Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri