Borca İtiraz Nasıl Yapılır

Borca İtiraz Nasıl Yapılır

Borca İtiraz Nasıl Yapılır sorusuna kısa olarak açıklamak gerekirse, borçlu, borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Borca İtiraz yapılırken hukuksal ve avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir borcun icra müdürlüğü kanalıyla tahsil edilmesi belli bir hukuk kuralı çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra haksız bir durumda veya ödenmiş bir borçtan dolayıda itiraz edilebilir.  Borca itiraz itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.  İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.

İcra mahkemesi hakimi, borçlunun itiraz istekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa ya da imhal edildiği ya da senedin yazınınden zamanaşımına uğradığı ya da borçlunun borçlu olmadığı ya da icra dairesinin yetkili olmadığı düşüncesine varırsa, daha evvel itirazın esası ile ilgiliki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir.  Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse, merci hakimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna düşünce getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen belgenin taalluk ettiği dşayet ya da miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde merci hakimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde mercii önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer ya da miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder.

Mercii hakimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini ya da tatil edildiğini resmi ya da imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir .İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa ile ilgili verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkar.

Mercii hakimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini ya da tatil edildiğini resmi ya da imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir .İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa ile ilgili verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkar.

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Borca İtiraz Nasıl Yapılır ilgili olarak Borca İtiraz Dilekçesi aşağıdaki genel başlıklar altında yazılır.

… …  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
İCRA DOSYA NO            :  …/… E.

BORCA İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)                :

TC KİMLİK NUMARASI         :

ADRES                :

VEKİLİ                :  Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES                :  Strazburg Caddesi 10/9 Çankaya Ankara

DAVALI (ALACAKLI)        :

ADRESİ                          :

KONU                                     :

13 SORULAR

 1. GÜLBÜKE ÜNAL dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. ALPER MASAT dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. SARUHAN YENER dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. KUMSAL HIZARCI dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 8. İREM YAPICI dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 9. ALİYE USAL dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 10. MİRAY SEÇEN dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 11. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Davayı açma şartları nelerdir..

 12. EBRU TOPÇAM dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 13. MUNKH-ALDAR AĞCA dedi ki:

  Borca İtiraz Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri