Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi

Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi

    YARGITAY: BANKACA KESİLEN KONUT KREDİSİ İSTİHBARAT ÜCRET İADESİ TALEBİ

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 4514 Karar: 2013 / 11563 Karar Tarihi: 07.05.2013
 • TÜKETİCİ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – DAVANIN KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – DAVADA VEKİLLE TEMSİL EDİLEN DAVALI YARARINA REDDEDİLEN KISIM ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Mahkemece, davanın kısmen kabulüne-kısmen reddine karar verildiğine göre, davada vekille temsil edilen davalı yararına, reddedilen kısım üzerinden, karar tarihinde yürürlükte olan 2012 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesi gereğince …. TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, davalı yararına bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

   YARGITAY: TÜKETİCİ MAHKEMESİNCE TAKDİR EDİLEN 660TL VEKALET ÜCRETİ.

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 6738 Karar: 2014 / 6675 Karar Tarihi: 11.03.2014
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN TÜKETİCİYE İADESİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – KARARIN SONUCA ETKİLİ OLMAMAK ÜZERE KANUN YARARINA BOZULMASI
 • ÖZET: Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesine göre;

YARGITAY: TÜKETİCİ MAHKEMESİ, DURUŞMASIZ DOSYA ÜZERİNDEN VERİLEN KARAR.

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 6739 Karar: 2014 / 6676 Karar Tarihi: 11.03.2014
 • HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI – İLK DERECE MAHKEMESİNCE DURUŞMA YAPILMASI ZORUNLULUĞU – DURUŞMA AÇILMASI VE TARAFLARIN AÇIKLAMALARI DİNLENİLDİKTEN SONRA SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ
 • ÖZET: Tarafların hukuki dinlenilme hakkı bağlamında ilk derece mahkemesince duruşma yapılması kural olup, mahkemece tarafların iddia ve savunmalarının toplanarak duruşma açılması ve tarafların açıklamaları dinlenildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken dosya üzerinde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

YARGITAY: KONUT KREDİSİNDE BANKA KESİNTİLERİNİN İADESİ TALEBİ

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 10887 Karar: 2014 / 9790 Karar Tarihi: 31.03.2014
 • HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – KONUT KREDİSİNİN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA ALINAN ÜCRET – KREDİNİN KULLANILMASI İÇİN ZORUNLU MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARIN NELER OLDUĞUNUN TESPİTİ – EKSİK İNCELEME – KANUN YARARINA TEMYİZ TALEBİNİN KABULÜ.
 • ÖZET: Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

  YARGITAY: ARIZALI CEP TELEFONU, TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE VEKALET ÜCRETİ

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 10889Karar: 2014 / 9791 Karar Tarihi: 31.03.2014
 • HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – CEP TELEFONU ARIZASININ GİDERİLEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ÜRÜN DEĞİŞİMİ – DAVACININ TÜM AŞAMALARDA KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRDİĞİ – VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN KABULÜ
 • ÖZET: Davacı, Tüketici Sorunları Hakem Heyetince davalının satın aldığı telefonun arazının giderilemediği gerekçesiyle değişimine karar verildiğini ileri sürerek tüketici sorunları hakem heyeti kararının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne, kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı, tüm aşamalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
 • Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi

5 SORULAR

 1. ARİ AYŞEN dedi ki:

  Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. GÜLŞAH TUĞYAN dedi ki:

  Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. DİLAY SÜĞÜT dedi ki:

  Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. EYÜP EYRİOĞLU dedi ki:

  Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. TARIK GÜRÜN dedi ki:

  Bireysel Kredi İstihbarat Ücreti İadesi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri