Bilişim Suçları Davaları

Bilişim Suçları Davaları ve cezası Nedir? Bilgisayar suçları davaları gibi isimlerle de anılan bilişim suçları, hayatımıza son 15-20 yıl içerisinde girmiştir. Her ne kadar yeni bir alan olsa da, Türk Ceza Kanununda da yerini bulmuştur. Bu suçun işlenmesinde; bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçlar kullanılmaktadır. Suçun işlenmesinde çeşitli hareketler tespit edilmiş ve cezanın belirlenmesinde de bu hareketlerden yola çıkılmıştır. Bilişim suçları davalarında şu hareketlerden söz etmek mümkündür:

 1. Bilişim sistemine girme suçu
 2. Sistemi engelleme, bozma, erişilmez Kılma, verileri yok etme veya değiştirme Suçu
 3. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu
 4. Yasak cihaz veya program kullanma suçu

Bilişim suçları Türk Ceza Kanunda genel olarak bu şekilde belirtilmiştir.

Bilişim Suçlarının Tespiti:

Bilişim suçları davasında öncelikle suçu işleyenin tespiti gerekmektedir. Teknolojik bir olay söz konusu olduğu için, diğer suçlardan farklı olarak burada IP adresi tespiti gibi yollarla suçu işeyene erişilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda bilgisayar veya diğer belleklere el konularak da gerekli incelemeler yapılacaktır. Bu incelemeler sonucunda işlenen suçu gerçekleştiren tespit edilirse bilişim suçu davası söz konusu olacaktır.

Bilişim Suçları Davalarında Süre:

Bilişim suçları davasında zamanaşımı ve diğer süreler belirlenirken Türk Ceza Kanunu esas alınacaktır. Ancak söz konusu suç şikayete tabi olmadığı gibi herhangi bir süreyle de sınırlandırılmamıştır. Bu yüzden kişinin şikayetini geri çekmesi dahi önem taşımayacaktır. Söz konusu suç savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulacaktır.

Bilişim Suçları İçerisinde Suç Tipleri:

Bilişim suçları adını işlendiği ortamdan almıştır. Ancak bu suç tipi içerisinde birden fazla suça rastlamak mümkündür. Kredi kartı bilgilerinin kopyalanması, hırsızlık, dolandırıcılık, siteme girişi engelleme ve benzeri suçlar, bilişim suçlarının konusunu oluşturabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, kredi kartı yoluyla işlenen suçlarda farklı cezalandırmalar kanunca öngörülmüştür. Günümüzde en sık karşılaşılan bilişim suçları, Facebook, Instagram ve maillere giriş yoluyla gerçekleşmektedir. Bu tip suçlarda en önemli nokta, gerçekleştirilen girişlerin, hesap sahibinin rızası dışında yaşandığının ispatıdır. Rıza dışında girişler, insanların dolandırılması, hırsızlık gibi suçlar bilişim suçlarına vücut verecektir.

Bilişim Suçlarında Dava Açılması:

Bilişim suçuna vücut verene hareketler sonucunda, kişinin kanun yoluna başvurması mümkündür. Ancak söz konusu olayın kişisel verilerin korunması mı bilişim suçu mu olup olmadığının ayırdına iyi varılmalıdır. Bilişim suçlarına ilişkin dava açılması için öncelikle kişinin her türü delili toplaması ve yetkili mercilere başvurması gerekmektedir. Olaylar ışığında bir dilekçe hazırlanmalı ve dilekçe kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığına verilmelidir. Siber Suçlarla Görevli Şube Müdürlükleri de başvurulacak idari makamlardandır. Tüm delillerle beraber yetkililere gidilmeli ve delillerin ışığında bir dilekçe hazırlanarak şikayette bulunulmalıdır. Söz konusu olay şikayete tabi olmadığı için sonradan şikayetiniz geri çekseniz dahi, olay savcı kontrolünde araştırılmaya devam edilecektir.

Bilişim Suçları Davaları

Teknolojinin gelişimiyle birlikte karşımıza çıkan bilişim kavramı, internet ve bilgisayar teknolojisinin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. İnternetin hemen her alanda kullanılması, bilişim konusunda karşımıza çıkan suçları da beraberinde getirmektedir. Bilgisayar korsanları olarak anılan bilişim suçluları, kişisel veya kurumsal olarak kullanılan internet sitelerini hedef alarak, haksız kazanç, sisteme izinsiz giriş ve buna benzer zararlar vermektedir. Bilişim Suçları Davaları Bilişim suçları şikayet dilekçesi vermek isteyen insanların uygulaması gereken yöntem, öncelikle C.Savcılığına veya Polis Karakoluna başvurmak olacaktır. C.Savcılığına veya Polis Karakoluna yapılacak olan başvuru sonrası, ipucu ve delillerin toplanması aşaması başlayacaktır. Suç oluşturacak delillere ulaşıldığında, dosya oluşturulup savcılığa gönderilir. Savcılığın dosyayı kabul etmesinin ardından Bilişim Suçları Davaları açılabilmektedir.

Bilişim Suçları Davaları Bilişim suçları şikayet dilekçesini oluşturmadan önce yapılması gereken şey ise, bilişim suçları konusunda bilinçli hale gelmek olacaktır. Yeni sayılabilecek bir kavram olan bilişim suçları, TCK bünyesinde pek çok madde ile bulunmaktadır. Bilişim suçlarında kullanılan bilgisayarlar, suç aleti olarak nitelendirilebileceği gibi suçun hedef olduğu nesne olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri, insanların kişisel bilgilerini saklamaktadır. Bu bilgilere izinsiz erişim sağlamak amacıyla sistemin işleyişinin bozulması, sistemin tamamen veya kısmen çökertilmesi, suç unsuru olarak görülmektedir. Bilgisayarların veri tabanlarında saklanan bilgilerin izinsiz olarak alınması ve umuma açık yerlerde dağıtılması da aynı şekilde suç unsuru sayılmaktadır. En çok karşılaşılan bilişim suçlarından biri de telif hakkı konusunda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle müzik ve film medya ortamlarının izinsiz çoğaltılması, kopyalanması ve dağıtılması, hem para cezası hem de hapis cezası ile sonuçlanmaktadır.

 Bilişim Suçları Davaları Bilişim suçları şikayet

 Bilişim Suçları Davaları Bilişim suçları şikayet dilekçesi oluşturmanız için yeterli olacak bu sebeplerden sonra, suçlu olarak addedilen kişi hakkında dava açılması mümkün olacaktır. Bu davaların sonuçlanması ise, birkaç yıl sürebilmektedir. Bilişim suçları ile mücadele için oluşturulmuş olan TİB, suç işleyen veya suça teşebbüs eden kişilerin izini sürmektedir. Son günlerde tartışılan internette sansür yasası, bilişim suçlarında çok daha büyük yaptırımların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Hafif ve ağır olarak ayrılan bilişim suçları, bu özelliklerine göre cezalandırılmaktadır. Hafif suçlara örnek olarak gösterilebilecek olan yasaklı siteler, TİB tarafından erişime kapatılmaktadır.

Bir internet sitesi telif hakkı nedeniyle kapatılıyor ise, kapatma cezasının yanında maddi tazminat davası açmak da mümkün olacaktır. Maddi tazminat davaları ek olarak verilebilecek olan hapis cezası, suçların tekrar işlenmemesi için caydırıcı bir etki de sağlamaktadır. Hafif suçlardan farklı olarak karşımıza çıkan ağır suçlar, çok daha büyük yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Banka sistemlerinin çökertilmesi, izinsiz olarak banka hesaplarına girilip maddi kazanç sağlaması, devlet kurumlarına ait olan sitelerin veri tabanlarına girilip kişisel bilgilerin dışarı sızdırılması, e-ticaret sitelerinde kullanılan kredi kartı hesaplarının ele geçirilerek maddi kazanç elde edilmesi ve buna benzer pek çok konu hakkında Bilişim Suçları Davaları bilişim suçları şikayet dilekçesi oluşturarak dava açılmasını sağlayabilirsiniz. Ağır suçlar kapsamına giren bu konularda cezalandırma ise, ağır hapis cezası ve ek olarak para cezası şeklinde olacaktır.

Teknolojinin gelişimi ile son yıllarda artan bilişim suçları  ve davaları, insanların kolay yoldan para kazanma hevesleri, insanların kişisel bilgilerinin ele geçirilip maddi ve manevi kazanç elde etme çabaları nedenleri ile ortaya çıkmaktadır. Terör kapsamına girecek kadar ağır suçların da bulunduğu bilişim sektöründe, devletin oluşturmuş olduğu ekipler ve kurumlar, bu suçlarla mücadele etmede etkili olmaktadır. Bilişim suçlarının kontrol altına alınması ve suç oranının azalması için oluşturulan bu kuruluşlara ek olarak, insanların da bilinçli şekilde hareket etmeleri faydalı olacaktır.

 

11 SORULAR

 1. ÇAĞRI ÇÖLBAY dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. OLGAÇ AKSAKAL dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 3. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. CANSIN EKE dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. CEYLİN ERGÜN dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 6. RAHİME YÜNGÜL dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Davayı açma şartları nelerdir..

 7. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 8. O.GULER dedi ki:

  iyi çalışmalar;
  işe iade davasını kazandım. temyizdende lehime sonuç geldi. işverene işe iade ihtarnamesini gönderdik. 40 gün oldu cevap gelmedi henüz. şimdi avukatım tekrar dava açıcaz dedi tazminatlar için. böyle mi olmalı eğer böyleyese bu süre yerel mahkemede ve giderse yargıtaya ne kadar zamanda sonuç alırım. zaten 3 yıl işe iade sürdü buda öylemi sürer. Teşekkür ederim.

 9. EYÜPCAN ÇİLOĞLU dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 10. BİRGÜN ANAR dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. ECE EFE dedi ki:

  Bilişim Suçları Davaları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri