Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık

Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık, Bilişim suçları, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinesi gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen suçlar olarak bilinir. Bilişim suçlarına sebep olan birçok olaylar vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
 • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK m.245/a).

Yukarıda verilen bilişim suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu tarafından belirlenir.

Bilişim Sistemine Girme

Bilişim sistemine girme suçu, bilişim sistemi suçlarının en önemlileri arasında yerini alır. Bilişim sistemine girme suçu, elektronik cihazların verilerine uzaktan erişme veya elektronik sistemlere fiziki yakınlık yolu ile bağlanma sonucunda meydana gelir. Buna örnek olarak; kişinin facebook, twitter, instagram, e-mail adreslerine izni olmadığı halde kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak erişmek bilişim sistemine girme suçu olarak kabul edilir. Bilişim sistemine girme suçunu kimin işlediğini öğrenmek için IP adreslerinin tespiti, çok önemli bir konuma sahiptir. Bilişim sistemine girme suçunun işlendiği bilgisayarların IP adresini öğrenmek için IP adresi servis sağlayıcısına başvurulması gerekilir. Bilişim sistemine girme suçu için verilen cezalar aşağıda yer alır:

 • Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kişilere bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 • Bilişim sistemine girme sonucunda sistemin içerdiği veriler yok olup değişirse, kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeden teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alır.

Bilişim Sistemine Zarar Verme Suçu

Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçunun belli cezaları vardır. Aşağıda bu cezalar hakkında detaylı bilgiler şu şekilde verilmektedir:

 • Sistemi Engelleme ve Bozma Suçunun Cezası: Bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası uygulanır.
 • Sistemdeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme ve Erişilmez Kılma Suçunun Cezası: Bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

Yukarıda verilen bilişim sistemine zarar verme suçları, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinden yapılması durumunda kişiye verilen ceza, yarı oranında arttırılarak kişi, hapis veya adli para cezasına çarptırılır.

Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık

BİLİŞİM SİSTEMİNİ KULLANMA SUÇU

Bilişim alanında suçlar bölümünde yer alan TCK’nın 243 ve 244. maddeler ile bilişim sistemi ve sistemin işleyişine yönelik saldırıların önlenmesi amaçlanmış olup, sistemin soyut unsurlarına karşı işlenen zarar verici fiiller yaptırım altına alınmıştır.

TCK’nın 244. maddenin 4. fıkrasında yer alan; biçimdeki ifadeden bu fıkradaki düzenlemenin tali norm niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, bilişim sistemleri aracılığıyla haksız çıkar sağlanmış olması halinde öncelikle Yasada düzenlenmiş olan bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların oluşup oluşmadığı değerlendirilmeli, şayet gerçekleştirilen eylem bu suçlardan hiçbirisinin tanımına uygun değilse, o zaman 244. maddenin 4. fıkrası hükmü uyarınca uygulama yapılmalıdır.

BİLİŞİM SİSTEMİNİ KULLANMA SUÇUNUN TARİFİ

Bilgisayar kullanımının ağırlıklı olarak ekonomi alanına girmesi nedeniyle Amerika’da 1960’lı, Avrupa’da ise 1970’li yıllarda kuramsal ve uygulama boyutlarında (bilgisayar suçları) ile ilgilenilmeye başlanmış, birçok devlet iç hukuklarında bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler yapmış, ancak gelişen teknoloji ve konunun karmaşıklığı karşısında düzenleme biçiminde ortak bir sisteme ulaşılamamışsa da başlıca 2 sistem izlendiği görülmektedir.

Bunların birincisinde, bilgisayar suçları koruduğu hukuki yarar itibarıyla, geleneksel suç tipi olarak tanımlanan (örneğin; hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve nas-ı ızrar gibi) belirli suç tiplerinden hangisiyle benzeşiyorsa, o geleneksel suç tipleriyle aynı bölüme yerleştirilmiştir. Başka bir deyişle bilgisayarla işlenen dolandırıcılık suçu geleneksel dolandırıcılık suçu ile bilgisayarla işlenen sahtecilik suçu ise geleneksel sahtecilik suçları ile aynı bölümde düzenlenmiştir.

İkinci sistemde ise hızla gelişen sibernetik evrimi dikkate alınmış, bilgisayar yoluyla yahut bilgisayara karşı gerçekleştirilen ve zaman içinde sayı ve nitelik olarak geliştiği ve önceden öngörülmesi zor biçimde çeşitlendiği görülen hukuka aykırılık yöntemleri de göz önünde tutalarak, bilgisayar suçlarının geleneksel suç tiplerinden bağımsız ve tamamen ayrı suç tiplerini oluşturduğu kabul edilmiş, bunların ayrı yasalarda yahut ana kod niteliğindeki genel ceza yasalarında, ancak geleneksel suç tiplerinden farklı bölümlerde düzenlenmesi yoluna gidilmiştir.

İkinci sistemden etkilenen Ceza Yasamıza, 14.6.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3756 sayılı yasa ile 525. maddeden sonra gelmek üzere “BİLİŞİM Alanında Suçlar” başlıklı onbirinci bab eklenmiş olup, bu husus yasanın gerekçesinde “suçların uygulamada kolaylık sağlamak üzere ayrı bir bölümde toplanması tercih edilmiştir” şeklinde açıklanmıştır.

Ceza Yasamızın bu bab’da yer alan 525 a maddesinde program veri ve diğer unsurları hukuka aykırı olarak ele geçirmek, bunları başkasına zarar vermek amacıyla nakil ve çoğaltmak, 525 c maddesinde sahte bir belgeyi oluşturmak amacıyla sisteme veri veya unsur yerleştirmek yahut var olan veri veya unsuru tahrif etmek, tahrif edilmiş olduğunu bilerek kullanmak, 525 b maddesinin birinci fıkrasında başkasına zarar vermek veya kendisi ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla sistemi veya verileri tahrip etmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış işlemesini sağlamak, konumuzu ilgilendiren ikinci fıkrasında ise; bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi kullanarak kendisi veya başkası lehine hukuka aykırı yarar sağlamak eylemleri cezai yaptırım altına alınmıştır.

TCY’nin geleneksel nitelikli hırsızlık suçuna ilişkin 493/2. maddesinde de taklit anahtar, sair alet veya sahibinin terk ettiği veya kaybettiği anahtarı elde ederek yahut haksız yere elde bulundurulan asıl anahtarla bir kilidin açılması suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesi yaptırım alma ve öğretide bir kilidi açan her türlü aletin (görünümü ve özelliği ne olursa olsun) sair alet olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. (Örnek:Başkasına ait Kredi kartı ve şifresini kullanarak atm den para çekme)

Yargıtay Kararı – Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık

YARGITAY : BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇU 

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK SUÇU – SANIĞIN KENDİ NUMARASINA MÜŞTEKİNİN BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA KONTÖR TRANSFERİ YAPMA ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMİ – SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLEREK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ
ÖZET: Suç tarihinde sanığın internet üzerinden girdiği şifre ile müştekinin GSM numarasından başka bir GSM numarasına, oradan da yine şifre vasıtasıyla kendi numarasına müştekinin bilgisi ve rızası dışında kontör transferi yapma şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 244/4. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması isabetsizdir.

5 SORULAR

 1. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 2. ALTAN ELBAŞ dedi ki:

  Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 3. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. ZEYNEP GÜNDÜZ dedi ki:

  Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Davayı açma şartları nelerdir..

 5. KUTSEV KURTULMUŞ dedi ki:

  Bilişim Sistemini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri