Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması

Bilirkişi Ücretinin Süresinde YatırılmamasıDurumunda ne olur? Bilirkişi ücreti, bir davada mahkeme tarafından yargılama ve soruşturma işleminin yapılabilmesi için davacının mahkemeden önce mahkeme veznesine belli bir miktar ödediği ücret olarak bilinir.

Bilirkişi ücretinin ödenmesi durumunda mahkeme açılan davada karşı taraf hakkında yargılama ve ceza işlemleri yapabilir. Bilirkişi ücretinin davacı tarafından uzun süre sonra yatırılması veya hiç yatırılmaması durumunda görülmesi gereken dava zamanında görülemez ve davanın görülme süresi bilirkişi ücretinin ödenmesine kadar uzar. Bu yüzden davacının davasının görülebilmesi için bilirkişi ücretini zamanında ödemesi gerekir.

Mahkeme Gider Masrafları

Gider masrafları, her davada ödenmesi gereken ücretler arasındadır. Davada meydana gelen masraflardan dolayı davalı veya davacının belli bir miktarda oluşan mahkeme masraflarını ödemesi gerekir. Zamanında ödenmeyen gider masrafları yüzünden tarafların görüleceği davanın süresi gittikçe uzayarak daha ileri bir tarihe ertelenir. Çünkü, davaların görülmesini sağlamak için taraflardan birinin gider masraflarını zamanında ödemesi gerekir.

Gider masrafları genellikle açılan davada dosya masrafı, gönderilen tebligat masrafları, vb. gibi işlemlerde yapılan masrafların sonucunda belli bir miktarda ödenen masraf ücretidir.  Bu ücretin davalı veya davacı tarafından davadan önce mahkemenin veznesine ödemelerinin yapılması gerekir.

Mahkeme Gider Avansları Nelerdir?

Gider avansları mahkemeden önce açılan davanın görülebilmesi için taraflardan birinin ödemesi gereken ücrettir. Gider avansları her davadan önce ödenir. Çünkü, dava boyunca yapılacak işlemler için belli masraflar meydana gelir. Bu masrafların da önceden karşılanması için gider avanslarının davadan önce mahkeme veznesine ödenmesi şartı aranır.

Gider avanslarının içerisinde dava için hazırlanan dosya masrafları, dava sonucunda mahkemenin taraflara yazılı olarak gönderdiği bildirilerin masrafları, vb. alanda yapılan işlemler için ödenir. Zamanında ödenmeyen gider avansları yüzünden tarafların mahkemede görüleceği dava uzar. Davanın bir an önce sonuçlanması için davadan önce gider avanslarının ödenmesi gerekir.

Kimlere Bilirkişi Ücreti Ödenir?

Her davanın görülmesinden önce bilirkişi ücretinin hangi mahkemede davanın görüleceği belli olduktan sonra o mahkemenin veznesine ödenmesi gerekilir. Bilirkişi ücreti, mahkeme boyunca davanın sonuçlanmasında meydana gelen bütün masrafları kapsar. Taraflar bu masrafı önceden ödemezse davalarının sonuçlanma süresi o kadar uzar. Bilirkişi ücretinin bu yüzden davanın görülmesinden önce ödenmesi oldukça önemlidir.

Bilirkişi ücretinin ödenmesi gereken mahkemeler vardır. Özellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde ve idare vergi mahkemelerinde görülen davalardan önce mahkemelerin veznesine gidilerek bilirkişi ücretinin ödenmesi gerekir. Bilirkişi ücreti, açılan dava boyunca meydana gelen maddi masrafların karşılanması olarak bilinir. Bu masraflar genellikle davanın dosyası için ödenen ücretler ve mahkemenin davanın sonucunda yaptığı masraflar olarak adlandırılır. Bu masrafların kısa zamanda karşılanmaması veya ödemelerin uzun sürede yapılmasından dolayı davaların sonuçlanma süreleri de bir o kadar uzar. Davaların uzamaması için davalı veya davacının bilirkişi ücretini mahkemelerin veznesine gidip yatırmaları önemle rica edilir.

Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması

Hukuk Muhakemeleri Kanunu MADDE 120

(1) Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığınca çıkarılacak gider avansı tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin süre verilir.

18 SORULAR

 1. FUAT OBAY dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. CENGİZHAN TOPAL dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 3. BERKE AYVA dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. DÜRİYE ÇAĞIRGAN dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 7. ECEM PERİŞAN dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. DOĞUHAN BEK dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. KEMAL EVLER dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 10. RUKİYE DEMİRCİOĞLU dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 11. EMRAH GEREM dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. AYŞIN ALTINDAŞ dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 13. EMRAH GEREM dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 14. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 15. ABİDİN TUFAN dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 16. NUR GÖK dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 17. TUĞRUL KARAMERCAN dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 18. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Bilirkişi Ücretinin Süresinde Yatırılmaması Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri