Bedel Tespiti Ve Tescil Davası

Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Nedir? Bedel tespiti ve tescil davası, malların kamulaştırılması için açılan dava olarak bilinir. Bedel tespiti ve tescilinin davasının yapılabilmesi için Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne müracaat edilmelidir.  Vatandaşlar bu şekilde arsalarını, arazilerini, tarlalarını ve dairelerini kamulaştırma imkânı bulur. Kamulaştırma davalarında taşınmaz olanlar dava konusuna girer.

Hangi Yollarla Kamulaştırma Yapılır?

Kamulaştırma işlemi çeşitli devlet kurumları ya da kuruluşları tarafından yapılabilir. Bu işlem yapılırken mallar acele bir şekilde kamulaştırılabilinir. Bunun yanı sıra kısmi olarak da kamulaştırma yapılabilir. Acele ve kısmı kamulaştırmaya ek olarak trampa yöntemi kullanılarak da mallar kamulaştırılır.  Malların belirlenmesi ve hangi yöntemin kullanılması gerektiği yetkililer tarafından belirlenir.

Kamulaştırma İptal Edilir Mi?

Bazı durumlarda kamulaştırılan malların kişiye ait olduğu tespit edilir. Bu durumlarda yapılan kamulaştırmanın iptal edilmesi için dava açılır. Davaların Danıştay’a açılması gerekir. Kamulaştırma davalarından sonra sonucun belirlenmesinin ardından belirli bir süre içerisinde iptal davasının açılması gerekir. Bu süre 30 gün olarak belirlenir. İptal talebi için bir adet dilekçe yazılması gerekir. Dilekçede davacıların ve davalıların kişisel bilgileri ile birlikte adres bilgileri de yer almalıdır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Aksi takdirde dilekçe geçersiz sayılır. Geçersiz dilekçeler ile iptal işlemlerinin yapılabilmesi söz konusu değildir. Bunun yanı sıra dilekçede bulunan herhangi bir delil varsa o da yazılmalıdır. Ayrıca dilekçeye eklenmek istenen belgeler de eklenebilir.  Bunun yanı sıra açıklama kısmında da belirtilen detayların açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması önem taşır.

Kamulaştırılan Ürünlerin Maddi Değerleri

Kamulaştırılmış mallara yetkili kişiler tarafından belirli değerler biçilir. Bazı durumlarda bu değerler vatandaşlar tarafından hak edilen değer olarak görülmez. Bunun gibi olaylarda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilebilir. Müracaatın ardından mahkemenin olması gereken değeri belirlemesinin ardından ilk başta verilen değerin yeniden belirlenmesi için düzeltme davaları açılır. Bu dava için 30 gün süre tanınır. Süre bittikten sonra dava açılamaz.  Davanın sonuçlanması durumunda mahkeme tarafından belirlenen değer geçerli olduğu için gerekli düzenlemeler yapılır.

Bedel Tespiti Ve Tescil Yapılmış Malın Geri Alınması

Bazı durumlarda bedeli tespit edilmiş ve tescili yapılmış mallar geri alınabilir. Bunun için mal üzerinde herhangi bir işlemin yapılması gerekir. Bundan sonra dava açan kişiler için mahkeme inceleme yapar.  Mahkemenin kararı malın geri verilmesi doğrultusunda ise mal sahibi faiz ile birlikte malını geri alır. Burada ödenen faiz malın hangi gün kamulaştırılması ile ilgilidir. Diğer bir ifade ile kamulaştırma işleminin yapıldığı günden itibaren faiz oranı hesaplanarak mal sahibine ödeme yapılır. Daha sonra iptal işlemi için dava açılma hakkı da bulunur. Bunun yanı sıra mala kamulaştırma yapanlar da verdikleri kararın iptal işlemini gerçekleştirebilir. Bu durumda iptal davasının açılmasına gerek kalmaz.

Bedel Tespiti Ve Tescil Davası

YARGITAY KARARI: BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI

T.C. YARGITAY 5.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI – TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRME TARİHİ İTİBARİYLE EMSAL TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİ İTİBARİYLE İMAR YA DA KADASTRO PARSELLERİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ – MAHALLİNDE KEŞİF YAPILARAK RAPOR SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULACAĞI

ÖZET: Taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi, dava konusu taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamıştır. Hüküm bozulmuştur.

Taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi, dava konusu taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Sicil Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmadığı gibi,

2)2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile eklenen hüküm uyarınca, dava dört ay içerisinde sonuçlandırılamadığından, Anayasa Mahkemesinin 19.12.2013 tarih ve 2013/817 başvuru numaralı 1. Bölüm kararı da gözetilerek, acele kamulaştırma nedeniyle ödenen miktarlar düşüldükten sonra, hüküm altına alınan bedele 15.10.2012 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz işletilmesi gerektiğinden,

Sonuç: Davacı idare ile davalılardan Z. G. vd. vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,

16 SORULAR

 1. MERJEN KALELİOĞLU dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. TALHA AKKAN dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. SU GÜN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Bedel Tespiti Ve Tescil Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. NECMİ DERİNÖZ dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. ŞEYDA AVCI dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 8. ISITAN ÖMEROĞLU dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 9. RECEP TUNCAY dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 10. EDAGÜL SEFA dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 11. ZEKİ ORAN dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 12. ERİM KARADENİZ dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 13. MELTEM KÜPELİ dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 14. ADA GEDİK dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 15. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 16. ALPER MASAT dedi ki:

  Bedel Tespiti Ve Tescil Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri