Bankanın Hesaba Bloke Koyması

Bankanın Hesaba Bloke Koyması

Bankanın Hesaba Bloke Koyması, BK’nun 20. maddesinde düzenlenen genel işlem şartlarına aykırı olup uygulanma kabiliyeti bulunmadığı, müşteri karşısında güçlü konumda olan bankanın tek taraflı lehe hüküm içeren sözleşme imzalatmak ve soyut sebepleri bahane ederek hesaplara dilediği zaman bloke koymasının MK’nun 2. maddesi ile bağdaşmadığı,

BANKANIN EMEKLİ HESABA BLOKE KOYMASI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/1259 KARAR: 2015/1918

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşları üzerine nafaka alacakları dışında haciz konulamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının emekli maaşı hesabı üzerine bankaca konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA

YARGITAY KARARI: BANKANIN HESABA BLOKE KOYMASI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2006/6128 Karar: 2007/8943 Karar Tarihi: 11.06.2007

ALACAK DAVASI – BANKA HESABINDA BLOKE EDİLEN PARANIN TAHSİLİ İSTEMİ – ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN SATIŞ – MÜTERAFİK KUSURUN BULUNUP BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, davalının bloke koyduğu paranın iadesi zorunluluğunun doğup doğmadığı, ödeme yapıp yapmadığının öncelikle tam olarak tespit edilmesi, sahte kredi kartıyla satış işleminin nasıl gerçekleştirildiği veya gerçekleştirilmiş olabileceği, bu özellikteki kredi kartlarına POS cihazının onay vermesini engelleyici teknik bir takım önlemler alınması da dahil uluslararası kredi kartı uygulamasının ulaştığı aşama itibariyle davalının alabileceği tedbirler olup olmadığı, müterafik kusurunun bulunup bulunmadığı yönlerinde aralarında POS cihazının teknik olarak işleyişi bakımından uzmanın olduğu bilirkişi kurulundan rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

(5464 S. K. m. 17) (1086 S. K. m. 275)

YARGITAY KARARI: BANKANIN İCRA TAKİBİ YAPMADAN MAAŞ HESABINA BLOKE KOYMASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/14713  KARAR: 2015/274

YEREL MAHKEMENİN KARARI

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davacının davalı banka nezdinde vadesiz mevduat hesabının bulunduğu,bu hesaba davacının maaş ve ek ders ücretlerinin yatırıldığı, davacının maaşının, başka bir borç nedeniyle, ¼’ü ile ek ders ücretlerinin tamamının hacizli olduğu, davalı banka tarafından davacının hesabına bilgisi ve talebi olmaksızın müdahale edilmesinin usul ve yasalara uygun olmadığı, sözleşmede yer alan böyle bir hükmün haksız şart sayılacağı, davalı bankanın herhangi bir icra takibi yapmadan maaşın tamamını borca mahsup etmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile 4.208,00 TL’nin, 715,00 TL’sine 05/09/2013, 1.656,00 TL’sine 15/09/2013, 734,00 TL’sine 20/09/2013, 1103,00 TL’sine 11/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, 5510 sayılı Yasa’nın değişik 93. maddesine göre kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak nedeniyle emekli maaşına bloke konulamayacağına ve İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ile kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa’nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,

6 SORULAR

 1. EMEL SİVRİ dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. AHMET TOK dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. SİMİN BAYRAM dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. BUĞRA ACAR dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. GÜVEN ŞANVERDİ dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Bankanın Hesaba Bloke Koyması Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri