Banka Ticari Davalar

mutlak ticari davalar tablosu

Banka Ticari Davalar Nedir? Ticari konulu davalar genel olarak Türk Ticaret Kanunuyla düzenlenmiştir. Eğer ki davanın taraflarından her ikisinin de ticari işletmesiyle ilgili bir durum varsa, dava çekişmeli ya da çekişmesiz olsa bile ticari davadır. Burada tarafların tacir olup olmamasına bakılmamaktadır. Ticari davalar bazen kanunla gösterilir bazen de durumun gereği olarak doğar. Ticari davalar sadece Türk Ticaret Kanununda değil, başka özel kanunlarda da gösterilmiştir. Ticari davalar niteliklerine göre de ayrılmaktadır.

Ticari Dava Türleri:

Ticari davalardan bahsederken tek tip bir ticari dava söz konusu değildir. Ticari davaları şu şekilde ayırmak mümkündür:

 1. Mutlak Ticari Davalar
 2. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar
 3. Her İki Tarafın Da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar

Bu dava türlerinin içerisinde de çeşitli ticari davalardan söz etmek mümkündür. Ticari davalar bankalar için de önem arz etmektedir. Mutlak ticari davaların içinde, bankalarla yapılan işlemlerin de ticari davaya konu olabileceği belirtilmiştir.

Bankalar Açısından Ticari Davalar:

Ticari davaların bankalar açısından da mümkün olabileceği belirtilmiştir. Ticari dava türleri içerisinde yer alan mutlak ticari davalar içerisinde, bankalar özelinde bir ayrıma gidilmiştir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hükme göre, bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finans kurumlarına ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan davalara da ticari dava olarak bakmak gerekecektir.

Bankalar açısından ticari davalara dair düzenlemelerin birçoğu Bankacılık Kanunda yer alır. Bir memurun bankaya dair yaptığı mevduat işlemleri sonucunda doğan hukuki uyuşmazlıklarda da ticari davadan söz etmek gerekecektir.

Ticari Davalarda Görevli Ve Yetkili Mahkeme:

Ticari davaların görülmesine ilişkin her türlü düzenleme de Ticaret Kanununda yer bulmuştur. Normal şartlarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde, malvarlığına ilişkin davalarda Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu dava bir ticari dava niteliği taşıyorsa, Ticaret Kanunu gereğince Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekecektir. Görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır.

Görevli mahkemede dava açılması oldukça önemlidir. Bu durum kamu düzeninden sayılır ve eğer ki görevli olmayan bir mahkemede dava açılmışsa, bu durum resen gözetilerek görev itirazında bulunulacaktır.

Ticari Davaların Görülmesi:

Ticari davaların görülmesinde uygulanacak usuller Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Davada kullanılabilecek ispat araçları ve her türlü delilin kabulü de bu kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Bankalar açısından bir ticari dava söz konusu olduğunda da, kanunda yer alan hükümler çerçevesinde yargılama yapılacaktır. Bankalarla yaşanılan hukuki uyuşmazlıklarda genel olarak dekontlar, makbuzlar gibi belgeler önem taşımaktadır. Durumun ispatı açısından yazılı deliller ve hukuki açıdan sıkıntı oluşturmayan görüntüler kullanılabilir. Tarafların tacir olmasına bakılmaksızın da ticari davalar doğabildiği için, bankalarla yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda, kanun hükmü gereğince ticari dava sayılan her dava, bu hükümlere göre görülecektir.

Banka Ticari Davalar

Banka Ticari Davalar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen zorunlu sigortadan kaynaklanmış olmasına ve aynı yasanın 4. maddesi uyarınca bu kanunda düzenlenen işlerden kaynaklanan hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğunun kabul edilmesine göre, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

Yargıtay Kararları Banka Ticari Davalar

1. İstinafa konu ara karar, kıymetli evraka ilişkin menfi tespit davası sırasında verilen ihtiyati tedbire ilişkin olduğu; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri arasındaki 03/05/2016 tarih 2016/1 sayılı kararına göre, ” İİK’nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,” ile ilgili istinaf incelemesi.

2. Davalı bankanın istinafa konu edilen miktarın 2.271,41-TL, davacının ise 1.142,49 TL olması nedeniyle 05.10.2017 tarihli karar her iki taraf yönünden kesin niteliktedir. HMK.nun 346. maddesi gereğince kesin karara yönelik istinaf başvurusu ile ilgili ilk derece mahkemesince karar verilebileceği gibi, bu konuda, olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmadan, istinaf incelemesine gönderilen dava dosyaları ile ilgili, aynı yasanın 352. maddesi gereğince de istinaf mahkemesince bir karar verilmesi mümkündür. Bu yasal düzenlemeler karşısında, yasa yolu başvurusuna konu edilen kararın hüküm tarihi itibariyle kesin nitelikte olması nedeniyle istinafı kabil bir karar olmadığı anlaşılmakla her iki taraf vekilinin istinaf dilekçesinin reddine dair HMK’nın 352. Maddesi gereğince aşağıdaki karar verilmiştir.

3. Dosya kapsamına göre dava konusu taşınmazın alım satımının, davalı şirketin ticari işletmesi ile ilgili bir husus olduğu, İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesinin bağlayıcı nitelikteki yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararı gereği mülkiyeti şirkete ait olan taşınmazı talep eden davacının ise şirket ortağı olduğu bu sebeple şirket ortağı ve şirket arasındaki taşınmazın şirkete devrinden kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğu, uyuşmazlığın ticari işletmeyi ilgilendirdiği dikkate alındığında, ilk derece yargılama sonucunda ticaret mahkemesi tarafından verilen kararın istinaf incelemesi görevi 03/05/2016 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri arasındaki iş bölümü kararına göre, “ticari işletmeyi ilgilendiren” davalar nedeniyle verilen kararların istinaf incelemesini yapmak görevi 12-13-14 Hukuk Dairelerine ait olduğundan dairemizin görevsiz olduğu anlaşılmaktadır.

5 SORULAR

 1. SERPİL BUDAK dedi ki:

  Banka Ticari Davalar Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. UĞUR GÜLEN dedi ki:

  Banka Ticari Davalar hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  Banka Ticari Davalar bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 4. OĞULCAN ERCAN dedi ki:

  Banka Ticari Davalar dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. SUDEM KOÇ dedi ki:

  Banka Ticari Davalar hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri