Bağışlamanın İptali Davası Nedir?

Bağışlamanın İptali Davası Nedir?

Bağışlama iptali davası, bağışlama sözleşmesinin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın malvarlığından özgür bir şekilde tasarruf etmesi sonucunda oluşur. Bir bağışlama sözleşmesinden bahsedebilmek için, edinilmiş bir haktan söz etmek gerekir. Henüz sahip olunmayan bir hakkın bağışlanması ya da bir görevin sonucunda bağışlama yapılması, bağışlama sözleşmesi değildir. Bağışlama sözleşmesinin mutlaka yazılı şekilde olmalıdır. Bağışlamanın bir koşula bağlanması da mümkündür. Taraflar arasında önemli oransızlıklar bulunduğu ve ispat edildiği takdirde, bağışlamanın iptali davası açmak mümkündür.

Bağışlama Sözleşmesi Nasıl Kurulur?

Bağışlama sözleşmesinden söz edebilmek için, bazı geçerlilik şartlarının varlığı gerekmektedir. Bağışlama sözleşmesi kurulurken mutlaka yazılı şekil şartına uymak gerekmektedir. Bağışlamanın söz verme şeklinde yapılması da mümkündür ancak bu halde elden bağışlamak hükümlerine tabi olunacaktır. Bağışlama sözleşmesinin bir ahlaki ödevin karşılığı olarak kurulmaması gerekir. Bağışlama sözleşmesinden bağışlayanın mutlaka sahip olduğu bir hakkı bağışlaması gerekir. Aksi takdirde bağışlama sözleşmesi kurulamayacaktır.

Bağışlamanın İptali Davası Nasıl Açılır?

Bağışlamanın iptali davası açmak için, öncelikle taraflar arasında hatırı sayılır bir ölçüsüzlük gündeme gelmelidir. Burada bağışlamanın ispat edilmesi ve bağışlama amacının da belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde karşı taraf bildirim sürelerine ve şartlarına uyarak bağışlamanın iptali davası açabilir.

Bağışlamanın iptali davası dilekçesinde, bağışlama sözleşmesindeki tüm koşullar ortaya konulmalı, bağışlama tarihi belirtilmeli, önemli bilgiler özellikle belirtilmelidir. Burada önemli olan, tarafların gerçek iradesinin belirlenmesidir. Sözleşmeler karşılıklı irada beyanıyla ve bu beyanların kabulüyle kurulmaktadır.

Bağışlamanın İptali Davasında Süre:

Bağışlamanın iptali davasında süre, bağışlayanın geri alma sebebini öğrendiği günden itibaren başlamaktadır. Bu sürenin başlangıcından itibaren 1 yıllık süre işleyecektir. Bağışlamanın iptalinde dava açma hakkı, hak sahibiyle bağlıdır. Ancak, sebep ortaya çıktıktan sonra bağışlayan ölürse, bu hak aynı süreyle mirasçılarına geçebilecektir. Artık davayı mirasçılar yürütecek ve davanın sonucundan mirasçılar hak kazanacaktır.

Bağışlamanın iptali davası nerede açılır sorusunun cevabı ise, Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Bazı davalarda söz konusu olayın değer ve miktarlarına bakılarak görevli mahkeme belirlenir. Ancak bağışlamanın iptali davasında görevli mahkeme belirlenirken, herhangi bir durum göz önünde bulundurulmaz ve Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır. Yetkili mahkeme ise kanun hükmünce öngörülen şartlara bakılarak belirlenecektir. Bağışlamanın iptalinde yetki, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine göre belirlenmektedir.

Bağışlamanın İptali Davasında Gereken Belgeler:

Burada tapu iptal ve tescil davası söz konusu olmaktadır. Bağıştan dönme veya bağışlamanın iptali söz konusu olduğunda açılan dava bir eda davasıdır. Bu davada yazılı şekilde yapılan bağışlama vaadi mutlaka belgeler arasında olmalıdır. Bu tip resmi belgeler yazılı delil niteliğinde değerlendirilebilecektir. Bunun sebebi bağışlamanın noter huzurunda resmi bir şekilde yapılması ve hazırlanan belgenin resmi nitelik taşımasındandır. Hakim somut olayın özelliklerine göre bağışlamanın iptali davasında kabul veya ret kararı verecektir.

Bağışlamanın İptali Davası

Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek veya bir mirası reddetmek, bağışlama değildir. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz.

BAĞIŞLAMANIN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR

Bağışlamanın İptali Davası, bağışlama sözü vermenin geçerliliği, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği, ancak resmi şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir. Ancak, geçerliliği resmi şekle bağlanmış olan bağışlamalarda bu hüküm uygulanmaz.

Bağışlama, bir koşula bağlanarak yapılabilir. Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda, bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir.

Bağışlamanın İptali Davasında, tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunur ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bağış sözleşmesindeki koşul veya mükellefiyetin niteliğinin, kapsamının yerine getirilme zamanının tam olarak tespiti büyük önem taşır. Bu itibarla salt kullanılan sözlerin değil, tarafların gerçek iradelerinin ve bağış­layanın asıl amacının ortaya çıkarılması gerekir.

Bağışlamanın İptali Davasında süre, bağışlayan, geri alma sebebini öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alabilir.Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve mirasçıları bu sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler. Bağışlayan, sağlığında geri alma sebebini öğrenememişse, mirasçıları, ölümünden başlayarak bir yıl içinde bağışlamayı geri alma hakkını kullanabilirler .Koşullu bağışlamada, koşulun biçime uygun olarak saptanması gerektiği halde, yükümlü bağışlamada, bağışlananın yüküm altına girmesine biçim zorunluluğu uygulanmaz. Çünkü bağışlamada biçim, bağışlayanı korumak amacına yöneliktir. Şu var ki, yükümün bağlayıcı olabilmesi için, bağışlananın, yükümlü olarak bağışlamayı kabul etmesi gerekir.

BAĞIŞLAMANIN İPTALİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Bağışlamanın İptali Davası, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Yargıtay Kararı – Bağışlamanın İptali Davası

T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BAĞIŞLAMANIN İPTALİ VE TENKİS DAVASI – SABİT TENKİS ORANININ VE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BU ORANDA BÖLÜNÜP BÖLÜNMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ – BÖLÜNME MÜMKÜN DEĞİL İSE DAVALI TARAFA TERCİH HAKKININ HATIRLATILMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, öncelikle uzman bilirkişi marifetiyle sabit tenkis oranı belirlenmeli, bu oran dikkate alınmak suretiyle çekişmeli taşınmazın bölünüp bölünmeyeceği konusunda ilgili makamlardan bilgi alınmalı, bölünmesi mümkün ise taraflar adına tesciline karar verilmeli, bölünmesi mümkün değilse davalı tarafa tercih hakkı hatırlatılmalı, sonucuna göre bir karar verilmelidir.

16 SORULAR

 1. EMİR SALİK dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. NAZİFE YILDIZ dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. GÖKBERK TÜRKAY dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. MERİH AKTOZ dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. HATİCE ÖZLÜ dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 7. ECE EFE dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. NİL KİRİŞÇİOĞLU dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 9. ŞAMİL TOHMA dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 10. ÜNALCAN KOÇOĞLU dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 11. ZEKİ KAÇAR dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. GÜLCE ATİK dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 13. HAYRİYE ERDOĞA dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 14. CANER ÖZKAYA dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 15. ECEM BAŞAR dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 16. SERHAT KELERCİOĞLU dedi ki:

  Bağışlamanın İptali Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri