Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları

Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları

Anlaşmalı boşanma davası sırasında hazırlanan boşanmaprotokolünde tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat taleplerinin olmadığı belirtildiği gibi, ev eşyalarının taraflar arasında rızai olarak paylaşılması nedeniyle tarafların birbirlerinden herhangi bir eşya ya da tazminat taleplerinin bulunmadığı beyan edilmiştir. Her ne kadar mahkemece tarafların anlaşmalı şekilde boşanmalarına karar verilmiş ise de hükmün o davanın davalısı kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine davayı açan kocanın duruşmada beyanının alınmaması nedeniyle bozulmuş, bozma ilamına uyan mahkemece de davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar 27.10.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Bu haliyle anlaşmalı boşanmaya dayanak yapılan boşanma protokolühükümsüz kaldığı gibi, protokolde ev eşyalarının rızai olarak paylaşıldığının belirtilmesi söz konusu eşyaların fiilen davacıya teslim edildiği anlamına gelmez. Kaldı ki davacı kişisel eşyalarının iadesini her zaman isteyebilir. Açılan davada da davalı cevap dilekçesiyle davacının eşyalarını alabileceğini, buna bir itirazlarının olmadığını beyan ettiğine göre talep doğrultusunda ev eşyalarının yarısının aynen iadesine, mümkün olmadığı takdirde yarı bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde boşanma protokolünden ve davacının boşanma davasında mahkeme huzurundaki beyanından söz edilerek bu konudaki istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları

T.C YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2010/11930 KARAR NO:2011/5632 KARAR T.02.05.2011

Türk Medeni Kanunu’nun 6.maddesi hükmü uyarınca kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Gerek doktrinde, gerek Yargıtay içtihatlarında kabul edildiği üzere ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Öte yandan ileri sürdüğü bir olaydan kendi yararına haklar çıkarmak isteyen kimse iddia ettiği olayı kanıtlaması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında maddi manevi tazminat, nafaka, yargılama giderleri talep edilmemiş olması o davadaki haklara ilişkin olduğundan, bu davada davacı tarafından talep edilen ziynet eşyalarının, anlaşmalı boşanma davasının maddi, manevi sonucu olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Davacının dava açarak ziynet eşyalarını davalıdan istemesi konusunda yasal bir engel yoktur. Öte yandan davacı kadın evi son terk ettiği tarih itibariyle dava konusu ziynet eşyasının götürülmesine engel olunduğunu ve zorla elinden alındığını, daha önce de götürme fırsatı elde edemediğini dinlettiği tanık beyanı ile ispat edememiştir. Bununla birlikte davacı, dava dilekçesinde “ilgili diğer deliller” demek suretiyle yemin deliline de dayanmış olduğundan davacıya ziynetlerin elinden alındığı, götürülmesine engel olunduğu, davalı tarafta kaldığı konusunda davalıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın BOZULMASINA.

9 SORULAR

 1. MAZLUM KAPLAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. ÇİĞDEM BİLGİHAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. DORUKHAN AYDEMİR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. EMİRHAN AVCIKÜÇÜK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 7. TARIK GÜRÜN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. ECE EFE dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 9. SONER BÜYÜKMİRZA dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Ziynet Eşyaları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri