Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Nedir? Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet düzenlemesi, anlaşmalı boşanma uzman avukatının tanzim edileceği protokolde mutlaka bulunması gereken hususların başında gelmektedir. Evlilik birliğini mutabakata vararak karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırmak isteyen eşlerin müşterek çocuklarının varlığı halinde, boşanmanın kesinleşmesinin ardından bu çocukların hangi ebeveyninde kalacağının anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesinde müşterek çocuğun velayeti hususunda anlaşmanın da olması gerekmektedir. Ancak düzenleme sadece velayetin hangi tarafta kalacağı ile sınırlı değildir. Çünkü velayet hakkını elinde bulundurmayan tarafın da müşterek çocuğunu görmesi ve şahsi ilişki kurması gerekmektedir. Aksi durumda anlaşmalı boşanma davasına bakan yetkili aile mahkemesi hakimi protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Bu sayede velayet hakkını elinde bulundurmayan eşin müşterek çocuk ile arasındaki şahsi ilişki tesis edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu ilişkinin hukuka uygun bir şekilde tesis edilmesinde, müşterek çocukların ebeveynlerinin “annelik ve babalık duygularının tatmini” esas alınmaktadır.

Yargıtay vermiş olduğu bir kararında, taraflarca yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde, müşterek çocuğun velayeti hususuna ilişkin bir düzenleme bulunmadığı takdirde, hakimin tarafları bizzat dinleyip bu hususta anlaşma olmadığı konusunda serbest iradelerin açıklamış olduğuna kanaat getirmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla Yüksek Mahkeme tarafından verilen bağlayıcı nitelikteki bu kararın aksi halinde anlaşmalı boşanmanın mümkün olmayacağı belirtilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Yargıtay Kararları

Anlaşmalı boşanma davasında taraflarca hazırlanan protokolde, müşterek çocuğun velayeti hususunda açık bir şekilde belirtilen bir mutabakat ya da düzenleme olmaması durumunda yetkili aile mahkemesi velayet düzenlemesinde bulunabilmektedir. Taraflar arsında çocukla kişisel ilişki kurulması bakımından bir düzenleme yapılmayıp bu hususun mahkemenin takdirine bırakıldığı ve mahkemenin verdiği karar üzerine davacı kadın tarafından kişisel yönünden uzman raporuna başvurulmadığı öne sürülerek hükmün temyiz edilmesi üzerine devreye giren Yargıtay, bu durumda mahkemece yapılacak işin, kişisel ilişki konusunda taraflara bir öneride bulunmak, kabul edildiği takdirde buna göre karar vermek, kabul edilmediği ve taraflarca anlaşmaya varılarak bir düzenleme de yapılmadığı takdirde, davanın Türk Medeni Kanununun 166/1-2. maddesi uyarınca çekişmeli boşanma olarak sürdürülmesi, 4787 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince uzman kişilerden yardım alınması, taraflarla ve çocukla da görüşme sağlanarak rapor hazırlanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesinden ibaret olduğu yolunda görüş belirtmektedir.

Yargıtay’ın içtihatlarında yer alan benzer bir hükme göre; anlaşmalı boşanma yoluyla evlilik birliğini sonlandırmak isteyen taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolünde, eşlerden birinin ileride velayetin kaldırılması davası açamayacağı veya açılacak bir dava ile kişisel ilişkinin genişletilmesini talep edemeyeceğini belirten bir hükmün yer alması durumunda, söz konusu hüküm, yükümlülük altına giren eşin kişilik hakkına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle kesin hükümsüz olacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasında velayetin düzenlenmesi dahil tüm hususlarda hak kaybına uğramamak ve sürecin usul ve esaslara uygun olması için hukuk büromuzda görev yapan deneyimli boşanma avukatlarından hukuki destek alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet

Anlaşmalı Boşanma Davası ile ilgili olarak; Kanun 166/3.maddesinde ” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanırken çocuk ve çocukların velayetide düzenlenmelidir. Anlaşmalı Boşanma Protokülünde çocukların velayeti eşlerden hangisine bırakılacağı, velayetin kendisine bırakılmayan tarafın çocuklar ile şahsi ilişki nasıl kurulacağı açık bir şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

Velayet kendisine verilmeyen eşin, çocukları ile  görüşmesi ve şahsi ilişki  düzenlenirken öncelikle, çocuğun ihtiyaçları, eğitim durumu göz önünde tutularak çocuğun eğitimi aksatacak şekilde bir görüşme günü ayarlanmamalıdır.

Çocukların yaşına ve tarafların kendi arasında yaptıkları protokol şarlarına göre farklılık göstermesine rağmen Velayet davalarında yapılan uygulamada Çocuğun şasi ilişki şu şekilde genelde kurulmaktadır, görüş günleri hafta sonları bir ya da iki gün şeklinde ve birinci sömestri ile yaz tatilinde belirlenecek bir süre şeklinde, ayrıca dini bayramlarda bir veya iki gün olmak üzere diğer tarafın çocukla birlikte olmasına dikkat edilmelidir.

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet

Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Taraflar, 29.06.2009 tarihli protokolü duruşmada tekrar etmişler ve bu protokol uyarınca boşanmaya karar verilmesini talep etmişlerdir. Protokolün mahkemece de uygun görüldüğü ve tasdik edildiği verilen ara kararla zapta geçirilmiştir. Anlaşmalı boşanmaya karar verilirken, protokolün (anlaşma) tasdiki hükmü yanında, protokol hükümlerinin de hüküm fıkrasına geçirilmesi gerekir. Ne var ki, velayeti anneye verilen çocukla baba arasında kurulan kişisel ilişki protokole uygun olarak düzenlenmediği gibi; protokolün 4. maddesine de hükümde hiç yer verilmemiştir. Mahkemece kendiliğinden yapılan kişisel ilişki değişikliğini kabul edip etmediklerinin taraflardan sorulması, değişikliği kabul ettikleri takdirde; protokolün 4. maddesine de yer verilerek Türk medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi gereğince anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi; anlaşamamaları halinde ise, Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi gereğince taraflardan delilleri sorulup, gösterildiği takdirde delillerin toplanması ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet ile ilgili diğer konu başlıkları, anlaşmalı boşanma protokolü velayet, anlaşmalı boşanma protokolü ve velayet, anlaşmalı boşanma protokolü örneği velayet, anlaşmalı boşanma dilekçesi velayet, anlaşmalı boşanma davası velayet, anlaşmalı boşanma davasından sonra velayet davası, boşanma davası nasıl açılır velayet anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma sonrası velayet davası, anlaşmalı boşanma davası için protokol, anlaşmalı boşanma davası, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

11 SORULAR

 1. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. GÜLCAN ÖZÇITAK dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. ÇAĞATAY ÇANGA dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Davayı açma şartları nelerdir..

 6. İDİL TURHAL dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 7. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. ALP ARMAĞAN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. ALPER MASAT dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. NİSANUR TULMAÇ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Velayet Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

Etiketler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri