Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Nedir? Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı ya da mal rejimi, evlilik birliği içinde evliliğin ömür boyu sürme inancına dayalı olarak tarafların müşterek bir şekilde edindiği malların hukuken evliliğin sona ermesi sırasında taraflara paylaştırılması esasına dayanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımının yapılması, taraflarca hazırlanan ve mahkemeye sunulduktan sonra hukuken usul ve esaslara uygun olmasıyla birlikte onaylanan anlaşmalı boşanma protokolü ile mümkün olmaktadır.

Aile hukukunda en sık görülen davalardan biri de boşanma davalarıdır. Bilindiği üzere evlilik birliğinin sona ermesi, evliliğin iptali, kadın veya erkeğin vefatı ya da boşanma ile gerçekleştirilmektedir. Boşanma yoluyla evlilik birliğinin hukuken sonlandırılabilmesi için yetkili aile mahkemesinin kabul edeceği boşanmayı gerektiren sebeplerin ortaya konulması gerekmektedir. Söz konusu geçerli sebeplerden biri olan her iki eşin boşanma hususunda anlaşmaya varmış olmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmekte ve bu sayede evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler, aile mahkemesi huzurunda verecekleri beyanlar ile boşanabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Mal Rejimi

Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma davasının yetkili aile mahkemesi tarafından kabul edilebilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri de karşılıklı anlaşma yaparak evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep eden tarafların, en az 1 yıl süre evli kalmış olmalarıdır. Söz konusu süre dolmadan mahkemeye açılan anlaşmalı boşanma davası, ön şartın mevcut olmaması gerekçesiyle usulen reddedilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma taraflarının vekalet verdikleri avukatları, tarafların mevcut mal varlığına yönelik hükümler içeren bir boşanma protokolü hazırlamaktadır. Hukuki usul ve esaslara göre hazırlanması gereken bu boşanma protokolünde, mal paylaşımı konusu da düzenlenmektedir.

Boşanmak isteyen eşlerin mutabakata vararak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolünde mal rejimine konu olan mallara örnek olarak;

 • Evlilik birliğinin süreceği inancına uygun olarak evlilik süresince alınan ev, araba, ev eşyaları
 • Düğünde takılan ziynet eşyaları
 • Evlilik içinde yatırım amacıyla biriktirilen altın ve diğer takılar
 • Eşlerin birbirlerine doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günler için almış olduğu hediyeler
 • Bireysel emeklilik sözleşmeleri
 • Eşin babası, annesi, kardeşi gibi kimselere mal edinmesi için yapılmış olan yardımlar

gibi değer içeren ya da içermeyen her türlü maddi varlık yer alabilmektedir. Bununla birlikte düğünde takılan ziynet eşyaları gibi tarafların kişisel malları, evlilik öncesinde çeyiz ve hatıra olarak getirdikleri eşyalar da anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı hususunda düzenleyeme tabi tutulabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşım Usulü

Edinilmiş malların yanı sıra anlaşmalı boşanma davası protokolünde geleceğe matuf olarak kredi ödemeleri, borç ödemeleri, alacaklar gibi unsurlar da yer alabilmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün mal paylaşımı düzenlenen kısmıyla birlikte mahkeme önünde yapılacak irade açıklama sırasında da taraflarca kabul edilmiş olması gerekmektedir. Her ne kadar tarafların avukatları nezdinde mutabakata varılarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmış olsa da mahkeme duruşması sırasında protokolün taraflardan birince kabul edilmemesi durumunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Anlaşmalı Boşanma Protokolü düzenlenirken Mal Paylaşımına ilişkin konularada yer verilmelidir. Anlaşmalı Boşanma davasında eşler, birbirinden mal paylaşımına dair talepleri olup olmadığını, eğer olması durumunda, malvarlığının mal paylaşımının nasıl olacağı anlaşmalı boşanma eki olan protokolde açıkça belirtilmelidir. Eşler malvarlığı ile ilgili birbirinden talepte bulunmadığını belirtmişlerse, malvarlığı haklarından vazgeçmiş olacaklardır.

Mal paylaşımı konusu, paylaşılacak mal gayrimenkul olması durumunda tapu kayıtları ve gayrimenkul üzerinde bulunan takyidatlar mahkemeye bildirilmelidir. Mal varlığı ile ilgili olarak diğer mallarla ilgili otomobil ise, araç ruhsatı mahkemeye sunulmalı, menkul malların paylaşımında ise, hangi malın nasıl paylaşılacağı anlaşmalı boşanma protokolüne açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. Mal paylaşımına ilişkin hususlar,

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Protokolünde belirlenmemiş ise, kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde  katkı payı davası açarak malvarlığının tasfiyesi istenebilir.

Yargıtay Kararı – Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma koşulları ve eşlerin anlaşmalı boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmaları zorunluluğu TMK.nun 166/3. fıkrası gereğince hakimin anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için, anılan fıkrada öngörülen tüm koşulların gerçekleşmiş bulunması gerekir. Buna göre evlilik 1 yıl sürmüş olacak, taraflar huzurda dinlenilecek, bundan ayrı nafakalar ve çocukların velayeti ile maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmaları sağlanacaktır. Fıkrada belirtilen boşanmanın mali sonuçları ibaresiyle, kastedilen TMK.nun 174. maddesinde yer alan maddi ve manevi tazminat, aynı Kanun’un 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası, çocuklar için bağlanacak nafaka ve boşanmanın feri (eki) sayılan diğer haklar kastedilmektedir.

Mal rejimlerinden kaynaklanan malların TMK.nun 166/3. fıkrasında kastedilen boşanmanın mali sonuçları arasında olduğunun kabulü mümkün değildir. Çünkü, gerek doktrinde ve gerekse uygulamada baskın görüş; mal rejimleri ile ilgili davaların boşanmanın eki niteliğinde davalar olmadığı, onlardan bağımsız bir dava oldukları yönündedir. Uygulamada bu konuda bir duraksama söz konusu değildir. Bu bakımdan tarafların anlaşmalı boşanma protokolü yaparken mal rejimi konusunda anlaşmaları zorunlu değildir.

9 SORULAR

 1. DUYGU GÜNDEBAHAR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. KAZIM YALIN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. DİDEM DİKMEN dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. METEHAN SAMSA dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. BURÇE ÇAKIROGLU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. DOĞAÇ AYDOĞDU dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 7. ESER DEMİRBAĞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 8. ALTAN ELBAŞ dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 9. EDA ÖZER dedi ki:

  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri