Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır? Adli sicil kayıtları hakkında, kayıt tutulan yer bilgisi Adli Sicil Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu kanunun 2. maddesinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre kayıtların tutulmasında, netleşmiş ve kesin mahkûmiyet kararları, ister Türk mahkemelerince isterse yabancı mahkemelerce verilmiş olsun fark etmemektedir. İki durumda da kayıtlar aynı yerde tutulur. Aynı zamanda Türk kişiler ya da Türkiye’de suç eyleminde bulunmuş yabancılar ile ilgili Türk hukukuna göre verilmiş bir mahkûmiyet kararı varsa, bunun ile ilgili kayıtlar da aynı yerde tutulur. Suçlar ile ilgili kayıtlar ve kişilerin bütün adli sicil bilgileri, ilk olarak yerinde bilgisayara transfer edilir.

Tüm kayıtlar, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Adli Sicilde tutulmaktadır. Bir kişi, adli sicil sildirme isteğinde bulunacaksa, bu isteği bahsi geçen yerlere yapmak zorundadır. Ankara’da olan Adli Sicil’e ya da İstatistik Genel Müdürlüğüne müracaat yapılabilir. Genel Müdürlüğe yapılan taleplerde süreçler daha kolay olarak ilerlemektedir. Fakat asliye ceza mahkemesine başvurmak da, sicil kaydı sildirilmesinde diğer bir seçenek olarak bulunmaktadır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir, Alınır?

Adli sicil arşiv kaydı silinmesi kanunda belirtilen bazı şartların oluşması ile mümkündür. Adli sicil kaydının silinmesi, arşiv kaydının silinmesine göre daha kolaydır. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için söz konusu suçun, kanunla suç olmaktan çıkarılmasıyla kayıt silinebilmektedir. Bu temel örneğin yanı sıra, farklı şartların oluşması ile kayıt silinebilir.

Kanunlarda belirtilen şekliyle, kişinin işlediği tüm suçlar için ceza veya tedbirlere ilişkin mahkûmiyet kararları sicil kaydına işlenmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesiyle söz konusu kayıtlar işlenmeye bilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı mahkûmiyet olarak nitelendirilmemektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, mahkeme tarafından işlenmiş bir suça ilişkin verilen ceza veya tedbir kararlarının işlendiği ve kaydedildiği sistemdir. Bilinin adıyla sabıka kaydı, mahkeme tarafından verilen nihai kararın kayıt altına alınmasıdır. Adli sicil kaydına söz konusu suçların işlenebilmesi mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Mahkeme kararının kesinleşmemesi halinde adli sicil kaydına bilgiler işlenmez.

Adli sicil kaydına bazı durumlarda bilgiler işlenmez. Bu durumun istisnası olarak Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıdır. Bu kararın olması halinde adli sicil kaydına herhangi bir bilgi alınmaz. Adli sicil arşiv kaydı sorgulama işlemleri günümüzde e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında belirlenen unsurlara göre adli sicil arşive kaydı ve adli sicil kaydının silinmesi mümkündür. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için;

 • Kişinin ölümüyle
 • Anayasanın 76’ıncı maddesi ve TCK dışındaki kanunlarda hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler
 • Yasaklanan hakların geri verilmesi (15 yıl geçe şartıyla)
 • Suçun yasadan çıkarılması
 • Beraat veya cezaya gerek olmadığı hallerde

Arşiv kaydının silinmesi mümkündür. Adli sicil bilgilerinin silinmesi için söz konusu bu şartların oluşması gerekmektedir. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi Adli Sicil ve İstatistik Kurumuna gönderilerek, söz konusu şartların oluşmasıyla kaydın silinmeis talep edilebilir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli Sicil Arşiv Kaydında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Mahkeme tarafından verilen nihai kararın ardından kişiler hakkında verilen ceza veya güvenlik tedbirleri kararı adli sicil kaydına işlenmektedir. Türk hukuk sistemi içinde adli sicile ilişkin tüm tanımlamalar ve unsurlar 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu içinde düzenlenmiştir. Buna göre adli sicile kaydedilecek bilgiler;

 • Hapis cezalarına ilişkin mahkûmiyet bilgileri,
 • Koşullu salıverilme kararı,
 • Koşullu salıverme denetim süresinin uzatılması,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınması,
 • Hapis cezasının ertelenmesi,
 • Hapis cezasının infazının tamamlanması,
 • Denetim süreleri,
 • Adli para cezasına ilişkin kararlar,
 • Hapis cezasının yerine verilen yaptırım kararı,
 • Ceza zamanaşımına ilişkin karalar vb.

Olarak belirlenmiştir. Adli sicil arşiv kaydı yoktur ibaresi söz konusu bu unsurların olmadığını ifade etmektedir. Bazı durumlarda kayıtların silinmesi mümkündür.

 Adli Sicil  ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir

Adli sicil sildirmekle arşiv kaydı sildirilmesi farklı şeylerdir. Fakat her iki talep için izlenen yolda ortak olan noktalar vardır. Talepler, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne yapılır. Talep oluşturulurken, her iki sildirme prosedürü için de ortak yapılacak şeyler söz konusudur. Her şeyden evvel talepte bulunan kişinin müracaatı dikkate alınması için gerekli olan şey, nüfus kimlik bilgilerini net ve eksik olarak gösteren bir belgedir. Bu belgede kişinin adı, soyadı, baba ve anne adı, doğum yeri ve ay-gün-yıl olacak biçimde doğum tarihi ve kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer olması gereklidir.

Bu bilgiler belgede tam bir biçimde olmalı ve açıkça yer almalıdır.  Bu belge yerine nüfus kayıt örneği de kullanmak mümkün. Dilekçede talep konusu anlatılmalıdır. Bu belge ve dilekçeye ek olarak varsa kayıt ile ilgili belgelerde olması gereklidir. Tüm bu belgeler toplanarak, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderimi sağlanır. Bu prosedürü talep sahibi yapabileceği gibi, belgelere eklenen bir vekâletname ile vekil kişi de yapabilmektedir.

Özet olarak Adli sicil kaydının sildirme prosedüründe şu yollar izlenir:

 • Sabıka kaydının alınması,
 • Sabıkaya konu olan ceza ile ilgili, hüküm verilen mahkemeden sildirme yazısının edinilmesi,
 • Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne, başvuru dilekçesi ve diğer belgelerin gönderiminin sağlanmasıdır.

1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Adli Sicil Kaydının Silinmesi Şartları

Mahkûmiyet kararı netleşmiş ama ilgili ceza ile alakalı infaz söz konusu olmamışsa, mahkûmiyetin kararındaki sonuçlar adli sicile kayıt olur. Adli sicil sildirme prosedürü bu tarihten evvel, daha zor şartlarla mümkün olmaktaydı. Özellikle 01.06. 2005 tarihinden evvel işlenen suçlarda, suçlar ile ilgili süre şartları çok daha yoğun bir şekildeydi. Bu tarihten sonra süreye bağlı koşullar, adli sicil kaydı sildirilmesinde ortadan kaldırılmıştır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, adli sicilden sildirilen suçlar arşiv kaydında bulunmaktadır. Adli arşiv kaydı hakkında sildirme şartları çok daha farklı olup, Adli Sicil Kanunu’nda gerekli koşullar açıklanmıştır. Bu kanunda bulunan madde 9’a göre adli sicil bilgileri:

 • Ceza ya da güvenlik ile ilgili tedbirin infazının tamamlanmasıyla,
 • Ceza mahkûmiyetini ortadan kaldırmaya yarayan şikâyetten vazgeçilmesi durumu veya etkin pişmanlık olması, (ceza mahkûmiyeti tüm sonuçları ile ortadan kalkar)
 • Ceza ile ilgili zamanaşımının dolması ile silinebilmektedir.

Bu noktalar dışında genel af durumu olduğunda, silinme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde yapılır ve arşiv kaydına alınır. Eğer mahkûmiyet adli para cezasınaysa veya ceza ertelenmesi durumu söz konusuysa, bunlarla ilgili hükümler adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kayıt olmaktadır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir konusu ile ilgili makalemiz bilgi amaçlı hazırlanmıştır

14 SORULAR

 1. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. SERRA KÖYBAŞIOĞLU dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 5. GÜLİZ BAŞPINAR dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. GÖKŞAH BIYIK dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. ŞERİFE ERTURAN dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 8. İBRAHİM ALTIKULAÇ dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Davayı açma şartları nelerdir..

 9. BERRE DAĞLI dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 10. HALİME AKINOĞLU dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 11. NACİYE BULAM dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 12. NURETTİN İNCESULU dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 13. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 14. BOĞAÇHAN DELİKARA dedi ki:

  Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri