Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir Alınır

Adli sicil kayıtları hakkında, kayıt tutulan yer bilgisi Adli Sicil Kanunu’nda açıklanmıştır. Bu kanunun 2. maddesinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre kayıtların tutulmasında, netleşmiş ve kesin mahkûmiyet kararları, ister Türk mahkemelerince isterse yabancı mahkemelerce verilmiş olsun fark etmemektedir. İki durumda da kayıtlar aynı yerde tutulur. Aynı zamanda Türk kişiler ya da Türkiye’de suç eyleminde bulunmuş yabancılar ile ilgili Türk hukukuna göre verilmiş bir mahkûmiyet kararı varsa, bunun ile ilgili kayıtlar da aynı yerde tutulur. Suçlar ile ilgili kayıtlar ve kişilerin bütün adli sicil bilgileri, ilk olarak yerinde bilgisayara transfer edilir.

Tüm kayıtlar, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Adli Sicilde tutulmaktadır. Bir kişi, adli sicil sildirme isteğinde bulunacaksa, bu isteği bahsi geçen yerlere yapmak zorundadır. Ankara’da olan Adli Sicil’e ya da İstatistik Genel Müdürlüğüne müracaat yapılabilir. Genel Müdürlüğe yapılan taleplerde süreçler daha kolay olarak ilerlemektedir. Fakat asliye ceza mahkemesine başvurmak da, sicil kaydı sildirilmesinde diğer bir seçenek olarak bulunmaktadır.

Adli Sicil  ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir

Adli sicil sildirmekle arşiv kaydı sildirilmesi farklı şeylerdir. Fakat her iki talep için izlenen yolda ortak olan noktalar vardır. Talepler, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne yapılır. Talep oluşturulurken, her iki sildirme prosedürü için de ortak yapılacak şeyler söz konusudur. Her şeyden evvel talepte bulunan kişinin müracaatı dikkate alınması için gerekli olan şey, nüfus kimlik bilgilerini net ve eksik olarak gösteren bir belgedir. Bu belgede kişinin adı, soyadı, baba ve anne adı, doğum yeri ve ay-gün-yıl olacak biçimde doğum tarihi ve kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer olması gereklidir.

Bu bilgiler belgede tam bir biçimde olmalı ve açıkça yer almalıdır.  Bu belge yerine nüfus kayıt örneği de kullanmak mümkün. Dilekçede talep konusu anlatılmalıdır. Bu belge ve dilekçeye ek olarak varsa kayıt ile ilgili belgelerde olması gereklidir. Tüm bu belgeler toplanarak, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gönderimi sağlanır. Bu prosedürü talep sahibi yapabileceği gibi, belgelere eklenen bir vekâletname ile vekil kişi de yapabilmektedir.

Özet olarak Adli sicil kaydının sildirme prosedüründe şu yollar izlenir:

  • Sabıka kaydının alınması,
  • Sabıkaya konu olan ceza ile ilgili, hüküm verilen mahkemeden sildirme yazısının edinilmesi,
  • Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne, başvuru dilekçesi ve diğer belgelerin gönderiminin sağlanmasıdır.

1 Haziran 2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Adli Sicil Kaydının Silinmesi Şartları

Mahkûmiyet kararı netleşmiş ama ilgili ceza ile alakalı infaz söz konusu olmamışsa, mahkûmiyetin kararındaki sonuçlar adli sicile kayıt olur. Adli sicil sildirme prosedürü bu tarihten evvel, daha zor şartlarla mümkün olmaktaydı. Özellikle 01.06. 2005 tarihinden evvel işlenen suçlarda, suçlar ile ilgili süre şartları çok daha yoğun bir şekildeydi. Bu tarihten sonra süreye bağlı koşullar, adli sicil kaydı sildirilmesinde ortadan kaldırılmıştır. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken nokta, adli sicilden sildirilen suçlar arşiv kaydında bulunmaktadır. Adli arşiv kaydı hakkında sildirme şartları çok daha farklı olup, Adli Sicil Kanunu’nda gerekli koşullar açıklanmıştır. Bu kanunda bulunan madde 9’a göre adli sicil bilgileri:

  • Ceza ya da güvenlik ile ilgili tedbirin infazının tamamlanmasıyla,
  • Ceza mahkûmiyetini ortadan kaldırmaya yarayan şikâyetten vazgeçilmesi durumu veya etkin pişmanlık olması, (ceza mahkûmiyeti tüm sonuçları ile ortadan kalkar)
  • Ceza ile ilgili zamanaşımının dolması ile silinebilmektedir.

Bu noktalar dışında genel af durumu olduğunda, silinme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde yapılır ve arşiv kaydına alınır. Eğer mahkûmiyet adli para cezasınaysa veya ceza ertelenmesi durumu söz konusuysa, bunlarla ilgili hükümler adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kayıt olmaktadır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir konusu ile ilgili makalemiz bilgi amaçlı hazırlanmıştır