Konu: sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminat

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Uğranılan Zarar 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) yetkiye dair hükümleri “selahiyet” başlıklı ikinci kısmında düzenlenmiş olup (6100 Sayılı HMK m.5-19), çok genel bir açıklamayla bunlar; davalının ikamet mahkemesi, sözleşmenin ifa olunacağı yer mahkemesi, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesi ve diğer yetki saptamalıidir. Anılan yasanın 9. maddesinin ilk fıkrası aynen; “Her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Türk Kanunu Medenisi gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde görülür” biçimindedir. Davalının ikametgahı mahkemesinin yanısıra, diğer yer mahkemeleri de yetkili kılınmıştır. Öğretide ve uygulamada özel yetki kuralları olarak adlandırılan ve bazı dava çeşitleri için kabul edilen bu istisnai nitelikteki yetki…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri