Konu: sözleşmeden doğan alacak davası dilekçesi

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası

Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Davası Nedir? Nasıl Açılır? Eser sözleşmesine dayanan alacak davası, sözleşmelerin feshi ile sözleşmenin tarafları arasında meydana gelen alacak davasını konu edinmektedir. Eser sözleşmesinin hukuki usul ve esaslara aykırı bir şekilde oluşturulması ve  sözleşmenin feshinden kaynaklı uyuşmazlıkları alacak davasını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda son yıllarda eser sözleşmesinden kaynaklı alacak davalarının boyutu ele alındığında sıklıkla görülen dava türleri; estetik ameliyat nedeniyle alacak davası ile inşaat hukukunda görülen eser sözleşmesi davalarıdır. Eser sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin taraflarından biri olan yüklenici kişi veya kişiler bir eser meydana getirme yükümlülüğündedir. Bunun karşılığında iş sahibi de söz konusu eser karşılığı olarak maddi bir bedel…

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası

Sözleşmeden Doğan Alacak Davası Sözleşmeden Doğan Alacak Davası, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Sözleşmeden Doğan Alacak Davasında, uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri