Konu: Reşit Çocuğa Yardım Nafakası Davası

Reşit Çocuğa Yardım Nafakası

Reşit Çocuğa Yardım Nafakası YARGITAY KARARI: REŞİT ÇOCUĞA YARDIM  NAFAKASI TALEBİ YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/17433 KARAR: 2014/1538 ÖZET: Mahkemece; “yardım nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka borçlusunun refah içinde bulunması gerektiği, dosya kapsamından davalının refah içinde yaşadığı hususu kanıtlamadığından” bahisle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir. TMK’nun 364.maddesi; “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır. Eşi ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler saklıdır.” hükmüne amirdir. Aynı yasanın 365.maddesinde ise; “Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri