Konu: miras tapu iptali zamanaşımı

Miras Tapu İptal Davası

Miras Tapu İptal Davası Miras Tapu İptal Davası ile ilgili olarak yargıtay kararları ışığında yapılan incelemede miras ile ilgili sorunlar ve  kanun maddeleri anlatılmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) m. 611. maddesine (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 511. maddesine) göre ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi, taraflarına karşılıklı hak ve borçlar yükleyen bir akittir. Başka bir anlatımla ivazlı sözleşme türlerindendir. Bu sözleşme ile bakım alacaklısı, sözleşme konusu malın mülkiyetini bakım borçlusuna geçirme; bakım borçlusu da bakım alacaklısına yasanın öngördüğü anlamda ölünceye kadar bakıp gözetme yükümlülüğü altına girer. (TBK m. 614 (BK) m. 514)). Hemen belirtmek gerekir ki, bakıp gözetme koşulu ile…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri