Konu: Miras davası

Miras Davaları Nasıl Açılır

Miras Davaları Nasıl Açılır

Miras Davaları Nasıl Açılır Yasalarımızda miras için, bir kimsenin ölümü anında yakınlarına intikal edecek bütün malları, hakları, borçlar ve hukuki durumları ifade ettiği belirtilmektedir. Bir miras davasının açılması konusundan bahsetmek için ilk şart miras bırakan kişinin vefat etmesidir. Miras davaları miras bırakan kişinin vefatından sonra şekiller nedenler ve şekiller ile açılabilmektedir. Miras bırakan kişinin vefatından sonra ilk olarak bakılması gereken murisin bir vasiyetnamesinin olup olmadığıdır. Bir vasiyetnamenin var olması durumunda mirasın dağıtımı bu vasiyete uygun şekilde yapılacaktır. Ancak vasiyetin olmadığı durumlarda miras paylaşımı çok karışık durumlara ulaşabilmektedir. Bu karışık durumlarda her bir mirasçının ne kadar pay alacağının hesaplanabilmesi için ayrı…

Miras Davası Nedir Nasıl Açılır

miras hukuku avukatı, avukatları ankara

Miras Davası Nedir Miras Davaları Nasıl Açılır Miras davalarına söz konusu olan miras hukuku ile ilgili tüm belirlemeler Türk Medeni Kanunu içinde ortaya konmuştur. Buna göre miras bırakan kişi esas alınmak üzere öncelikle kan hısımları bulunan kişilere miras düşmektedir. Bu tabirden anlaşılması gereken kişilerin birince dereceden mirasçıları olan çocukları ya da onların alt soyları dahil olmaktadır. Her bir çocuk miras eş pay alır. Eğer bu paylaşımda hayatını kaybeden çocuklar da bulunuyorsa bu durumda miras diğer alt soylara paylaştırılır. Kan hısımlarının içinde yer alan bir diğer grup da miras bırakan kişinin anne ve babası olmaktadır. Eğer sağlarsa eşit olarak mirastan pay…

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası Nasıl Açılır

Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası Muris Muvazaası ile mirastan çıkarmanın iptali davaları mutlaka taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekmektedir. Şu kadar ki değişik yerlerde bulunan birden fazla taşınmaz söz konusuysa dava, taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir. Yasal miras payının kısmen kesirli olarak bir bölümü veya tamamen kaybı veya edinilmesi sonucunu doğuran mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat, mirasçı atama,  mirastan yoksunluk, gibi hukuki işlem ve durumların sulh mahkemesince çekişmesiz yargı işi olarak Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası ve bu gibi miras davalarında taşınmaz var ise, taşınmazı başkasına devretmesini engellemek amacıyla mahkemeden “ihtiyati tedbir” talep etmesi yerinde olacaktır. Mirasçılıktan çıkarma işlemi göz önünde bulundurularak mirasçılar ile paylarının belirlenerek mirasçılık belgesi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri