Konu: menfi tespit davası imzaya itiraz dilekçesi

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Nedir Neden Açılır? Menfi tespit davası hukuki yarar olmadan açılamaz. Menfi tespit davalarında bu yararın olması oldukça önemlidir. Hakkında takip başlatılan borçlunun, borcu ödemden önce borçlu olmadığının tespit edilmesi için açılan davalar menfi tespit davasıdır. Borç ilişkisini ortaya çıkaran sözleşme veya senetler üzerinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden kişiler, imzaya itiraz ve menfi tespit davası ile icra takibini durdurabilir ve haklılığını mahkeme önünde ispat edebilir. Menfi tespit davasında kişi borçlu olmadığını ispat etmesi halinde borcu ödemekten kurutulur. İcra takibinden önce veya icra takibinden sonra menfi tespit davası açılabilmektedir. Aleyhine icra takibi başlatılan kişiler…

Menfi Tespit Davası İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davası İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davası İmzaya İtiraz Menfi Tespit Davası İmzaya İtiraz, Kambiyo senetlerine dayalı olarak başlatılan takiplerde imzaya itiraz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 17.07.2003 gün ve 4949 sayılı Kanunun 47. maddesiyle değişik 170. maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddenin takip ve dava tarihinde yürürlükte bulunan üçüncü fıkrasında, “İcra mahkemesi, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri