Konu: Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED VEKALET ÜCRETİ YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/17471 KARAR: 2015/323 AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED EDİLMESİ DURUMUNDA KARŞI AVUKAT VEKALET ÜCRETİ YARGITAY KARAR: Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/3. maddesi uyarınca; manevi tazminat istemlerinin tümden reddi durumunda avukatlık ücreti, tarifenin 2. kısmının 2. bölümüne göre belirlenir. Mahkemece açıklanan düzenleme göz ardı edilerek davalı yararına daha fazla miktarda avukatlık ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 438….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri