Konu: kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Davası

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı Davası Taşeron işçilerle ilgili olarak yasalarda ve kanunlarda gelişmelere açık olmak şartıyla iş davalarının yürütülmesine devam edilmektedir. Hemen hemen tüm çalışma alanları içinde önemli olan devlette ya da özel sektörde olması fark etmeksizin tüm kıdem durumları çalışma alanları içinde bazı sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Bu sebeplerle taşeron işçiler için özellikle kıdem tazminatı ayrı bir anlam ifade etmektedir. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı Bulunuyor Mu? Çalışma alanlarındaki faaliyetleri ve işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunlar ve esaslar İş Kanunu içerisinde açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kanun içerisinde kıdem tazminatı ile ilgili hususlar da kesin olarak belirtilmiş ve…

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları konusu incelenirken Alt-Üst İşveren ilişkisini incelemek de fayda vardır.  Çünkü Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları nda sorumluluk her iki taraftadır. Alt işveren yönetmeliği; Madde 3. (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, b)…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri