Konu: iş mahkemesi yargıtay kararları

İş Hukuku Yargıtay

İş Hukuku Yargıtay. İş Kanunu ile Türkiye’de çalışan işçilerin hakları korunur ve işçilerin haksız yere işten çıkarılma gibi durumlarında da İşçi Mahkemeleri sayesinde işçilerin açtıkları işçi davaları İş Kanunu’nun maddelerine göre uygulanarak işçi lehine sonuçlar elde edilir. Özellikle işçilerin zorunlu sebeplerden dolayı işlerinden belli bir süre izin almaları konusunda iş hukukunda açıklamalar yapılır. İş hukukuna göre, işçilerin mağdur olmaması ve haklarını koruyabilmeleri için İşçi Mahkemeleri, genellikle işçilerin lehine kararlar verir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı almak için başvuruda bulunan işçilerin ilk önce kıdem tazminatının ödenmesinde gerekli şartları yerine getirmesi gerekir. Yerine getirilmesi gereken şartlardan en önemlisi iş sözleşmesini, işçilerin hangi amaçla feshetmesidir….

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları İş Hukuku davaları, gün geçtikçe önem kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır. İş Hukuku davalarının önem kazanmasındaki en büyük etki, Kanunların her geçen gün daha kapsayıcı bir şekilde hak teslim etme gayretidir. Zayıf olanın korunması hususu her gün kanunlarda daha fazla yer edinmektedir. İşçi ile işveren arasında da böyle bir ilişki vardır. İşçi ile işveren arasında ücrete dayalı bir hizmet akdi kurulur. Bu ilişkiye İş Sözleşmesi denir. İş sözleşmelerinin hemen hemen hepsi İş Hukuku dayanaklıdır. Ancak hizmet sözleşmelerinde Borçlar Kanununun da etkisi büyüktür. İş Hukukunun Kapsamı: İş Hukuku her ne kadar Özel Hukukun alanı içerisinde yer alsa da, birçok…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri