İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır | İlk-Ay Hukuk

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

/Tag:İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır
­

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır

İdari Tazminat Davası Nasıl Açılır?
İdari davalar, devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak dava açılması manasını taşır. Bu yöntem ile açılacak davaların kapsamında idari eylem ve işlemlerin hukuksal yönden uygunluğuna ilişkin denetleme uygulanır ve yerindeliği ise denetlemeye tabii tutulmaz.

Bu kapsamda söz konusu idari tazminat davası, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemesi tarafından alınan kararlar […]