Konu: hakikate aykırı mal beyanında bulunmak

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu MAL BEYANINDA BULUNMA Mal Beyanın Usule Uygun Olması Gereği , Ayrıca kararda gecen iik madde 74 yürürlükten kaldırılmış olup,İİK Madde 76 mal beyanında bulununcaya kadar 3 aya kadar hapsen tazyik kararı yürülüktedir. GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU CEZASI HAPİS İLE TAZYİK:  Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. Yargıtay Kararı – Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Suçu T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU ESAS NO. 2005/17-109 KARAR NO. 2005/105 KARAR T. 27.9.2005 GERÇEĞE AYKIRI MAL BEYANINDA BULUNMA—USULE UYGUN MAL…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri