Konu: Hakaret Suçu Şikayet Nasıl Yapılır

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur Tanık

Hakaret Suçu Nasıl Oluşur Tanık nasıl dinletilir? Hakaret suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 125. madde ve devamında “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu, bir kimseye onur ve şeref saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle gerçekleşen bir suçtur. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suç tipi olarak hakaret suçu genel anlamının yanı sıra kanın kapsamında; Cumhurbaşkanı’na hakaret Kişinin hatırasına hakaret İnternet yoluyla hakaret Basit ve alenen hakaret gibi özel olarak düzenlenmiş suçları da bulunmaktadır. Hakaret fiilinin oluşması halinde hukuk anlamında manevi tazminat hükümleri uygulanmaktadır. Salt Sövme Sebebiyle Hakaret Suçu Hakaret suçunun ortaya çıkma şekillerinden biri…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri