Konu: çek iptal davası açma hakkı

Çek İptal Davası

Çek İptal Davası Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, ister hamile yazılı, ister ciro yoluyla devredilebilen bir çek söz konusu olup da hamil hak sahipliğini ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni hamil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür. Çek İptal Davası – Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15256 Karar: 2015/601 Karar Tarihi: 19.01.2015 ÇEK İPTAL DAVASI – MAHKEMECE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILAN DAVADA VERİLEN HÜKMÜN ÇEK KEŞİDECİSİ SIFATI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ – MÜMEYYİZ ÇEK KEŞİDECİSİNİN DAVADA TARAF SIFATININ BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Somut olaya dönülecek olursa,…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri