Anlaşmalı Boşanma Görevli Mahkeme | İlk-Ay Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Görevli Mahkeme

/Tag:Anlaşmalı Boşanma Görevli Mahkeme
­

Anlaşmalı Boşanma Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Anlaşmalı Boşanma Yetkili Ve Görevli Mahkeme
Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Davaların Açılacağı Mahkemelerin Tespitinde Anayasanın ve Medeni Usul Kanununun İçerdiği Kurallar:

Medeni Usul Hukuku Özel hukuk dallarının dava sürecini, uyuşmazlık sürecini ve davaların görüldüğü mahkemeler ile davalara bakan hakimlerin kimler olduğunu yani usule ilişkin hükümleri anlatan hukuk dalıdır. Usulü düzenleyen kanunumuz ise Hukuk Muhakemesi […]