anlaşmalı boşanma davasından nasıl vazgeçilir | İlk-Ay Hukuk

anlaşmalı boşanma davasından nasıl vazgeçilir

/Tag:anlaşmalı boşanma davasından nasıl vazgeçilir
­

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme

Anlaşmalı Boşanma Davasından Vazgeçme
Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, kararı davacı temyiz etmiştir. Davacı temyiz dilekçesinde boşanma davasından feragat ettiğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta, eşi tarafından tazminatsız ve nafakasız olarak boşanma konusunda kandırıldığını, ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, davacının bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici […]