ankara iş kazası tazminat davaları | İlk-Ay Hukuk

ankara iş kazası tazminat davaları

/Tag:ankara iş kazası tazminat davaları
­

İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İşverenin sorumluluğu: Madde 26 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 09.07.1987 RG NO: 19512 KANUN NO: 3395/2) İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca […]