Konu: alacaklıyı zarara uğratmak suçu zamanaşımı

Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçu

Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçu İİK’nun 331. maddesinin birinci fıkrasında, “Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek …mevcudunu suni surette eksiltirse…” şeklinde düzenlenerek yaptırıma bağlanmıştır.    YARGITAY: ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN BORÇLUNUN ARAÇLARINI SATMASI YARGITAY 16. Hukuk Dairesi  ESAS: 2012/1724   KARAR: 2012/5092 araç satış sözleşmelerinden anlaşılmakta olup, bu araçların satışından elde edilen gelirle şirketin zorunlu giderlerinin karşılandığı bilirkişi raporunda belirtilmekte ise de, bu takip dosyasında da borçlu olduğu göz önünde bulundurularak, bu zorunlu giderlere yapılan ödemenin hangi tarihte…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri