alacaklısını zarara uğratmak dilekçe örneği | İlk-Ay Hukuk

alacaklısını zarara uğratmak dilekçe örneği

/Tag:alacaklısını zarara uğratmak dilekçe örneği
­

Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçu

Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçu
İİK’nun 331. maddesinin birinci fıkrasında, “Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek …mevcudunu suni surette eksiltirse…” şeklinde düzenlenerek yaptırıma bağlanmıştır.

   YARGITAY: ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN BORÇLUNUN ARAÇLARINI SATMASI

YARGITAY 16. […]