Konu: alacaklıdan mal kaçırma suçu

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce mallarını satarak mal kaçırmaya teşebbüs edebilmektedir. Hukukumuzda mülkiyet hakkının sağlanmış olduğu güvence neticesinde taşınır veya taşınmaz malların maliki dilediği şekilde tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmaktadır. Borçluya karşı yapılan icra takibi sırasında ise genel prensip olarak borçlu malik olduğu mallar üzerinde tasarruf işlemi…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri